Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Vahingonkorvausvaatimus siirrettyyn ajoneuvoon kohdistunut varkaus

KIRDno-2018-1154

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunta huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä kaduilla, maanteillä ja yleisillä pysäköintialueilla. Kunta tarjoaa virka-apua hylätyn tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityisalueelta. Siirron tilaaja (esim. tontin tai kiinteistön omistaja tai haltija, isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen jäsen) sitoutuu maksamaan auton siirrosta kunnalle. Ennen varsinaista siirtoa auton omistajalle toimitetaan siirtokehotus.

Romuajoneuvot siirtyvät välittömästi kunnan omaisuudeksi. Muita hylättyjä ajoneuvoja säilytetään yhden kuukauden, jonka kuluessa omistaja voi noutaa ajoneuvonsa maksettua kunnalle siirrosta aiheutuneet kustannukset. Hylätyt ajoneuvot säilytetään kunnan varikkoalueella (Upinniementie 27) erillisessä lukitussa aitauksessa. Kirkkonummen kunnan varikkoalueen hylättyjen ajoneuvojen aitaukseen murtauduttiin 5.7.2018-8.8.2018 välisenä aikana ja säilytyksessä oleva ajoneuvo rikottiin ja autosta vietiin tarvikkeita.

Hylätyn ajoneuvon omistaja otti yhteyttä noutaakseen ajoneuvonsa, jonka yhteydessä varkaus ilmeni. Omistaja vaatii kunnalta 510,00 euroa varastetuista autotarvikkeista ja rikkoutuneesta ovesta. Vahinkoilmoitus on tehty Fenniaan 15.9.2018.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden toteamukset tapahtuman johdosta: Katsastamaton ja liikenteestä poistettu ajoneuvo siirrettiin kunnan toimesta kunnan varikkoalueelle hylättyjen ajoneuvojen aitaukseen. Ajoneuvo ei ole romuajoneuvo, vaan yksityisessä omistuksessa oleva hylätty ajoneuvo.  

Kunnan vakuutusturva: Kirkkonummen kunnalla on Vakuutusyhtiö Fenniassa julkisyhteisön vastuuvakuutus, jonka omavastuuosuus on 1 700 euroa. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnasta toiselle osapuolelle aiheutuneet henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot, josta kunta voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvelvollinen.

Kunnan hallintosäännön 17 § mukaan lautakunnat päättävät vahingonkorvauksen myöntämisestä toimivaltansa kuuluvissa asioissa enintään 50 000 euron asti, jossa kunta on korvausvelvollinen tai jossa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

  1. lähettää korvaushakemuksen Vakuutusyhtiö Fennian ratkaistavaksi.
  1. todeta, että kunta sitoutuu maksamaan kunnan omavastuuosuuden, mikäli vakuutusyhtiön ratkaisu on myönteinen
  1. todeta, että kunnan viranhaltijaan / työntekijään kohdistettavaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

hakija, vakuutusyhtiö Fennia