Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Vahingonkorvausvaatimus piennarniitoista

KIRDno-2018-1153

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ajoneuvo oli pysäköity 6.8.2018 Geodetinrinteen varrelle, jolloin ajoneuvon vasen etuikkuna rikkoontui. Ikkunassa oli iskemäjälki. Kunnan urakoitsija Sven Lindroos Oy oli niittämässä pientareita ko. ajankohtana. Kuitteineen osoitettu korvausvaatimus on 200,00 euroa.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden toteamukset tapahtuman johdosta: Geodetinrinne on hiljainen syrjäinen umpikatu ja tapahtumahetkellä oli useampi pysäköity ajoneuvo tien laidassa. On epätodennäköistä, että vain yhden ajoneuvon etulasi olisi rikkoutunut ilkivallan johdosta. Kunnan alueurakoitsija oli niittämässä tienpientareita tapahtumahetkenä ja näin ollen se on todennäköistä, että etulasi on rikkoutunut niittotöiden yhteydessä.  

Kunnan vakuutusturva: Kirkkonummen kunnalla on Vakuutusyhtiö Fenniassa julkisyhteisön vastuuvakuutus, jonka omavastuuosuus on 1 700 euroa. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnasta toiselle osapuolelle aiheutuneet henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot, josta kunta voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvelvollinen.

Kunnan hallintosäännön 17 § mukaan lautakunnat päättävät vahingonkorvauksen myöntämisestä toimivaltansa kuuluvissa asioissa enintään 50 000 euron asti, jossa kunta on korvausvelvollinen tai jossa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1) maksaa hakijalle korvausvaatimuksen mukaisesti 200,00 euroa.

2) todeta, että kunnan viranhaltijaan / työntekijään kohdistettavaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

hakija