Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Vahingonkorvausvaatimus pelto-alueen murskaamisesta

KIRDno-2018-1265

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kejukaislaakso on asemakaavan mukainen lähivirkistysalue, joka on niitty (VL-N). Lähivirkistysalue on viheralueiden hoitoluokituksen mukainen maisemapelto. Osa Kejukaislaakson (257-486-1-445) peltoalueista on vuokrattu heinäviljelyyn ajalla 1.1.2018-31.12.2022. Kunnan urakoitsija on murskannut osan vuokra-alueesta, jolloin vuokralainen menetti osan heinäsadostaan. Korvausvaatimus on 1020,00 euroa.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden toteamukset tapahtuman johdosta: Kunnossapitopalvelut pitää tarkoituksenmukaisena suorittaa hakijalle hänen pyytämänsä korvaus, koska kunnan urakoitsija on murskannut osan vuokra-alueesta katujen, kävelyteiden ja puistopolkujen piennarniittojen ja viheralueiden hoidon yhteydessä ja vuokralainen on menettänyt osan heinäsadostaan.

Kunnan vakuutusturva: Kirkkonummen kunnalla on Vakuutusyhtiö Fenniassa julkisyhteisön vastuuvakuutus, jonka omavastuuosuus on 1 700 euroa. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnasta toiselle osapuolelle aiheutuneet henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot, josta kunta voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvelvollinen.

Kunnan hallintosäännön 17 § mukaan lautakunnat päättävät vahingonkorvauksen myöntämisestä toimivaltansa kuuluvissa asioissa enintään 50 000 euron asti, jossa kunta on korvausvelvollinen tai jossa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautkaunta päättää
1. maksaa hakijalle korvausvaatimuksen mukaisesti 1020,00 euroa
2. todeta, että kunnan viranhaltijaan / työntekijään kohdistettavaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

hakija