Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Palvelutuotannon jaoston talousarvion lisämäärärahaesitys vuodelle 2018

KIRDno-2018-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaoston talousarvion toimintamenot, rakennuskannan kunnossapitopalvelut

Toisen osavuosikatsauksen tilanteessa 31.8. arvioidaan, että palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 käyt määrärahat eivät tule riittämään. Määrärahojen ylitystarve johtuu pääasiassa tilahallinnon kunnossapidon kustannusten ylittymisestä. Kustannusten nousua selittää useat ennakoimattomat kertaluontoiset kustannukset, kuten rikkoutuneiden laitteiden korvaaminen, tapahtuneet vesivahingot, sisäilmaan liittyvät korjaustoimenpiteet, sekä uusien väistötilojen vuokrakustannukset. Tarkempi selvitys ylitystarpeesta on esitetty oheismateriaalina.

Talousyksikkö yhteistyössä toimialan kanssa on arvoinut, että ennuste kustannusten ylitystarpeesta tasaisen kertymän mukaan olisi 1,7 -1,9 milj. euroa. Korjaavia toimenpiteitä talousarvioylityksen hillitsemiseksi, kuten muiden kuin välttämättömien hankintojen lykkääminen, arvioidaan olevan mahdollista tehdä siten, että määrärahan ylistystarve olisi noin 1,5 milj. euroa. Jaoston budjetoitujen tulojen osalta arviodaan, että tulot toteutuvat noin 175.000 euroa talousarviota pienenpänä.

Talousarvion investointiohjelman hanke "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus"

Pääkirjaston rakennusurakka on käynnistynyt vuonna 2017 ja se valmistuu vuonna 2019.  Urakan ennustettu maksuerien kertymä vuodelle 2018 ylittää talousarviossa osoitetun 4 070 000 euron määrärahan. Tilanteessa 31.8. maksuerien kertymän kuluvan vuoden aikana arvioidaan olevan noin 5 500 000 euroa. Vuoden 2018 ennustettu maksuerien kertymä on huomioitu jaoston talousarvioesityksessä vuodelle 2019. Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että hankkeen kokonaiskustannukset saattavat kohota 3-5%, mikä on huomioitu jaoston vuoden 2019 talousesityksessä.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1.500.000,00 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175.000 eurolla.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,5 milj. euroon.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,5 milj. euroon.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten