Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Lausunto maantien 110 parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kolmirannantie, tiesuunnitelmasta

KIRDno-2018-547

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on laatinut tiesuunnitelman maantien 110 parantamisesta Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kolmirannantie, Espoo ja Kirkkonummi. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 28.5.-27.6.2018. Sitä koskevat ilmoitukset on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä kunnan kotisivuilla. Lisäksi tieto tiesuunnitelman nähtävillä olosta on toimitettu postitse osallisille. Nähtävilläoloaikana tuli yksi muistutus.

Lausunnossaan Kirkkonummen kunta pitää hyvänä, että mt110 jalankulku- ja pyörätien suunnittelu ja rakentaminen edistyy. Rakennussuunnittelu tiesuunnitelmassa esitetylle osuudelle tulisi käynnistää tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kirkkonummen kunta edellyttää myös, että jalankulku- ja pyörätien suunnittelua jatketaan Veikkolan taajamaan saakka mahdollisimman pian, koska tielle toteutettava kevyen liikenteen väylä lisää huomattavasti kevyen liikenteen turvallisuutta.

 

Liitteet:         Kirkkonummen kunnan lausunto tiesuunnitelmasta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy lausunnon maantien 110 parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kolmirannantie, Espoo ja Kirkkonummi tiesuunnitelmasta

2. esittää kunnanhallitukselle, että se lähettää Kirkkonummen kunnan lausunnon tiesuunnitelmasta, alkuperäisen muistutuskirjelmän, suunnitelma-asiakirjat, alkuperäisen todistuksen tiesuunnitelman nähtävillä olosta ja oikeaksi todistetut kaavaotteet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen

3. hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki lisäysesityksen toisen sivun ensimmäiseksi kappaleeksi seuraavasti. Kirkkonummen kunta pitää hyvänä, että mt110 jalankulku- ja pyörätien suunnittelu ja rakentaminen edistyy. Rakennussuunnittelu tiesuunnitelmassa esitetylle osuudelle tulisi käynnistää tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kirkkonummen kunta edellyttää myös, että jalankulku- ja pyörätien suunnittelua jatketaan Veikkolan taajamaan ja erityisesti koulumatkoja parhaiten palvelevalle Veikkola-Haapapurontien välille mahdollisimman pian, koska tielle toteutettava kevyen liikenteen väylä lisää huomattavasti kevyen liikenteen turvallisuutta. Tiesuunnitelmaosuudella tulee jatkosuunnittelussa huomioida esteettömyysvaatimukset.

Esitystä kannattivat Santtu Vainionpää, Pekka Jäppinen, Kati Kettunen ja Miisa Jeremejew. Puheenjohtaja totesi, että kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy lausunnon maantien 110 parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kolmirannantie, Espoo ja Kirkkonummi tiesuunnitelmasta seuraavalla muutoksella sivun kaksi ensinmmäiseksi kappaleeksi

2. Kirkkonummen kunta pitää hyvänä, että mt110 jalankulku- ja pyörätien suunnittelu ja rakentaminen edistyy. Rakennussuunnittelu tiesuunnitelmassa esitetylle osuudelle tulisi käynnistää tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kirkkonummen kunta edellyttää myös, että jalankulku- ja pyörätien suunnittelua jatketaan Veikkolan taajamaan ja erityisesti koulumatkoja parhaiten palvelevalle Veikkola-Haapapurontien välille mahdollisimman pian, koska tielle toteutettava kevyen liikenteen väylä lisää huomattavasti kevyen liikenteen turvallisuutta. Tiesuunnitelmaosuudella tulee jatkosuunnittelussa huomioida esteettömyysvaatimukset.

2. esittää kunnanhallitukselle, että se lähettää Kirkkonummen kunnan lausunnon tiesuunnitelmasta, alkuperäisen muistutuskirjelmän, suunnitelma-asiakirjat, alkuperäisen todistuksen tiesuunnitelman nähtävillä olosta ja oikeaksi todistetut kaavaotteet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen

3. hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus