Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsaus II / 2018

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
  • Markku Korhonen, mittauspäällikkö, markku.korhonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (Kv 4.5.2015 § 39) kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti (osavuosikatsaus) kahdesti vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja toimintayksiköissä tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnanhallituksen päätös ja seurantaraportti viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi, ja mikäli taloudellinen tilanne edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen toteutumisen tilanteessa 31.8.2018. Osana osavuosikatsausta on sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka toteuttamisesta tomielinten tulee raportoida osavuosikatsausten yhteydessä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus. Tämän lisäksi erikseen sitovana on HSL:n kuntaosuus.

Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat:
irtain omaisuus

Investointien määrärahoista hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:
maa- ja vesialueet
liikenneväylät ja puistot
liikunta- ja virkistysalueet
muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylityksten välttämiseksi.

Liite:
Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää
1. hyväksyä omalta osaltaan toisen osavuosikatsauksen
2. toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntatekniikan lautakunta piti tauon asian käsittelyn jälkeen klo 18.31 - 18.40.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle