Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kuntatekniikan lautakunnan ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 talousarviosuunnitelmaksi

KIRDno-2018-1175

Valmistelija

 • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
 • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
 • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
 • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
 • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
 • Markku Korhonen, mittauspäällikkö, markku.korhonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen 21.5.2018 hyväksymät reunaehdot, joka sisälsi mm. väestömäärien muutosvaikutuksen toimintaan, yleisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset henkilöstömenoihin ja muiden menojen sallitut indeksimuutokset vuoden 2018 talousarvion toteumaennusteeseen nähden.

Talousarvioesityksessä on oman otsikon alla todettu reunaehdoista poikkeavat muutokset talouteen.
Henkilöstölisäyksistä ja –muutoksista sekä investoinneista on esitykset omina liitteinään.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää
1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun­nan­val­tuus­tol­le kuntatekniikan lautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 ta­lous­suun­ni­tel­maksi liitteen mukaisesti
2) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen. Ei perusteta uutta kaavoitusarkkitehdin vakanssia, kehitetään olemassa olevia vakansseja. Esitystä ei kannatettu ja esitys raukesi.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen. Keskustan ja Veikkolan yleisurheilukenttien suunnittelu ja peruskorjaus määrärahojen siirto vuodelle 2019. Kannatti Santtu Vainionpää, Miisa Jeremejew ja Pekka Rehn. Keskustelun jälkeen Matti Kaurila veti esityksensä pois.

Keskustelun jälkeen Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen. Muutetaan luovutettujen/varatut AO-tonttien määräksi 50 TAE2019, KS2020 sekä KS2021. Esitystä kannatti Pekka Rehn. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Keskustelun jälkeen Viveca Lahti teki seuraavan muutosesityksen. Lisätään investointikohteeseen Keskustan asema-kaava-alueisiin kohde Finnsbackan puiston ja Pitäjäntuvan puiston puistoteiden suunnittelu ja rakentaminen.  Suunnitteluun vuodelle 2019 suunniteluun 20 000 € ja vuodelle 2020 rakentamiseen 170 000 €. Esitystä kannattivat Pekka Jäppinen, Kim Männikkö, Carl-Johan Kajanti ja Miisa Jeremejew. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Käsittelyn aikana Sanni Jäppilä teki seuraavan muutosesityksen. Tekojääradan suunnittelun (80 000 €) siirto vuodelle 2020, yleisurheilukenttien kunnossapidon aikaistaminen vuodella (veikkola ja keskusta). Esitystä kannattivat Miisa Jeremejew, Pekka Rehn ja Matti Kaurila. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päättää

 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kuntatekniikan lautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin
 2. muutetaan luovutettujen/varatut AO-tonttien määräksi 50 TAE2019, KS2020 sekä KS2021
 3. lisätään investointikohteeseen Keskustan asemakaava-alueisiin kohde Finnsbackan puiston ja Pitäjäntuvan puiston puistojen suunnittelu ja rakentaminen. Vuodelle 2019 suunnitteluun 20 000 € ja vuodelle 2020 rakentamiseen 170 000 €
 4. investointikohteessa liikunta-alueet määrärahaa kohdennetaan niin, että tekojääradan suunnittelu (80 000 €) siirtyy vuodelle 2020, ja Veikkolan ja keskustan yleisurheilukenttien peruskorjausta aikaistetaan vuodella
 5. valtuuttaa yhdyskuntatekniikan johtajan tekemään muutokset asiakirjoihin
 6. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen kun­nan­val­tuus­tol­le