Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2019: Suojatie Upinniementielle Kolsarin kohdalle

KIRDno-2019-319

Valmistelija

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutettu Raija Vahasalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2019 seuraavan aloitteen: "Me valtuutetut vaadimme, että Upinniementiellä Kolsarin kohdalle tehdään välittömästi suojatie. Tie on erittäin vilkasliikenteinen ja Kolsarin asuinalueelta tulee mm. koulukyytiin paljon lapsia ja nuoria. Kolsarin bussipysäkille ei pääse ilman tien ylittämistä.

Vuonna 2015 Upinniementiellä oli 6676 autoa/vrk, josta suuri osa oli raskasliikennettä. Perusopetuslain mukaan kunta vastaa siitä, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvalliset. Tie on vaarallinen ja vaatii pikaisia toimenpiteitä. Pelkät nopeusrajoitukset eivät tässä kohtaa ole riittäviä.

Kirkkonummella 4.3.2019"

Aloitteen oli Raija Vahasalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Erkki Majanen,​ Markku Viitanen,​ Kati Kettunen,​ Ulf Kjerin,​ Pekka Rehn, Hanna Haikonen,​ Matti Kaurila,​ Timo Haapaniemi,​ Rita Holopainen,​ Kati Kettunen,​ Kim Åström,​ Katarina Helander,​ Eja Björkqvist,​ Carl-​Johan Kajanti,​ Bodil Lindholm,​ Pekka Oksanen,​ Linda Basilier,​ Sanni Jäppinen,​ Saara Huhmarniemi,​ Reetta Hyvärinen,​ Anna Kylmänen,​ Anna-​Mari Toikka,​ Antti Kilappa,​ Outi Saloranta-​Eriksson,​ Minna Hakapää, Noora Piili,​ Elina Utriainen,​ Ari Harinen,​ Irja Bergholm,​ Johanna Fleming,​ Tero Suominen,​ Jukka Tammi,​ Markus Myllyniemi,​ Pirkko Lehtinen ja Anders Adlercreutz.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2019

Kirkkonummen kunnassa on vuosittain määrärahaa liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kuntatekniikan lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 21.3.2019 § 51 vuoden 2019 liikenneturvallisuuskohteet. Liikenneturvallisuuden suunnittelukohteena hyväksyttiin esitys Uudenmaan ELY-keskukselle suojatien ja bussipysäkkien suunnittelemiseksi Kolsarin kohdalla yhteishankkeena niin, että kunta maksaa suunnittelukustannuksista 50%. Tällä jaolla, kunnan osuus suunnittelukustannuksista olisi arviolta noin 5.000 €.

Neuvottelut ELY-keskuksen kanssa on käynnistetty kuntatekniikan lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli ELY-keskus on valmis osallistumaan suunnittelukustannusten jakoon, suunnittelu käynnistyy kevään aikana. Mt 1191 Upinniementien tienpitäjänä on Uudenmaan ELY-keskus. Suunnittelun aikana ELY-keskus ohjaa suunnittelua ja tienpitäjänä sillä on valta määritellä, mitkä ratkaisut valitaan toteutettavaksi.

Kohteen rakentamisaikataulu selviää suunnitelmien valmistuttua, kun tiedetään valitut rakenneratkaisut ja toimenpiteiden kokonaiskustannukset.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksena kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 7/2019: Suojatie Upinniementielle Kolsarin kohdalle

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Asia § 75 päätettiin käsitellä § 73 jälkeen.

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn: kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____