Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Valvottavat viranhaltijapäätökset, kuntatekniikan lautakunta

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat:

Kuntatekniikan toimialajohtaja

§ 28 Kirkkonummen kunnan päällystystyöt vuodelle 2019 (optio vuodelle 2020), urakoitsijan valinta. Kokonaishinta 163 100,00 euroa (alv 0 %).

§ 29 Kunnan edustajan määrääminen kunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin vuodelle 2019.

§ 40 Hankintapäätös, Teräsverkkoaitojen rakentaminen vuonna 2019 (optio vuodelle 2020). Sopimuksen ennakoitu arvo (alv 0 %) sopimuskaudella optiokaudet mukaan lukien on yhteensä noin 100 000 euroa.

§ 41 Urakoiden valvontakonsulttipalvelujen hankintapäätös. Hankintasopimuksen arvioitu kokonaishinta on noin 90 000 euroa (alv 0 %).

Toimitilapäällikkö

§ 1 Hankintapäätös, Porkkala merikylän uuden juomavesilaitteen hankinnasta ja asennuksesta sekä vierasvenelaiturin kunnostamisesta. Hankintasopimuksen kokonaishinta optioineen 58 763,00 euroa (alv 0 %).

§ 10 Terveyskeskuksen TK4 IV-koneen korjaus. Suunnittelu ja urakka. Kokonaishinta 15 000 + 127 000 euroa (alv 0 %).

§ 11 Palvelusuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Vanha Sairaalantie 30 G.

§ 12 Palvelusuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Vanha Sairaalantie 30 A.

§ 15 LMT Nissnikun väistötila, Viemärimuutokset. Kokonaishinta 14 560,00 euroa (alv 0 %).

§ 16 LMT Kirkkoharjun väistötila, Viemärimuutokset. Kokonaishinta 26 601,59 euroa (alv 0 %).

§ 17 Gesterbyn koulun väistötilat LLMT 2 Sadevesijärjestelmä ja LMT 4 Kuitukaapin suojaputki. Kokonaishinta 4 249,75 euroa (alv 0 %).

Kunnanarkkitehti

§ 8 Hankintapäätös, Tolsanjärven asemakaava-alueen luontoselvitykset 2019. Hankinnan arvo 8 190 euroa (alv 0 %).

§ 9 Hankintapäätös, Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060. Hankinnan arvo 58 000 euroa (alv 0%)

Kuntatekniikkapäällikkö

§ 19 Veikkolan hiekkasiilon purkusuunnittelu, suunnittelukonsultin valinta. Kokonaishinta 9 625,00 euroa (alv 0 %).

§ 20 Toimenpideselvityksen laatiminen jalankulku- ja pyöräilyvälien edellytyksistä ELY-keskuksen teiden varsille, suunnittelukonsultin valinta. Hankinnan arvo 8 900,00 euroa (alv 0 %).

§ 21 Finnsbackan ja Pitäjäntuvan puistojen puisto-ja rakennussuunnittelu sekä Ratsumiehentien pysäköintialueen katu-ja rakennussuunnittelu, suunnittelukonsultin valinta. Kokonaishinta 51 700,00 euroa (alv 0 %).

§ 22 Länsipihan ja Pitkäkalliontien pysäköintipaikkojen suunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös

§ 23 Masalantien rakennusurakan lisätyön numero 2 hyväksymispäätös. Hankinnan arvo 39 400 euroa (alv. 0%)

Kunnangeodeetti

§ 7 Minkin ja supikoiran loukku-​ ja koirapyynnin harjoittaminen kunnan maalla Porkkalan saaristossa.
 

Pöytäkirjat
Palvelutuotannon jaosto 10.4.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____