Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä:
kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
kaavoitusteknikko Mikael Pettersson
kunnanpuutarhuri Harry Eklund
liikennesuunnittelija Marko Suni
maisema-arkkitehti Maarit Suomenkorpi, Tengbom Eriksson Architects Oy

Carl-Johan Kajanti ja Matti Kaurila poistuivat esteellisenä (edustusjäävi) kokouksesta § 72 käsittelyn ajaksi klo 17.58 - 18.06.

Asia § 75 päätettiin käsitellä § 73 jälkeen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____