Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ilmoitusasioita tiedoksi

Perustelut

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

Kunnanvaltuusto on päättänyt 9.4.2018 § 24 lakkauttaa Hauklammen asemakaavoituksen ja poistaa hankkeen kaavoitusohjelmasta. Valittajat vaativat, että Hauklammen asemakaava palautetaan Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2019-2023 ja kunta velvoitetaan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Helsingin hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen 29.3.2019 antamassaan päätöksessä. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 3.9.2018 § 72 Kirkkonummen kaavoitusohjelman vuosille 2019-2023. Valittajat vaativat, että Hauklammen asemakaava palautetaan kunnan kaavoitusohjelmaan 2019-2023 ja että kunta on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta, koska Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Helsingin hallinto-oikeuden päätös 29.3.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Liikennesuunnittelija Marko Suni poistui asian käsittelyn aikana klo 19.03.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____