Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kuntatekniikan lautakunnan edustajan nimeäminen kulttuuristrategian valmistelua varten perustettavaan työryhmään

KIRDno-2018-1254

Valmistelija

  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto on käsitellyt kokouksessaan 19.12.2018 § 89 Kirkkonummen kulttuuristrategian valmistelua. Jaosto päätti tuolloin:

  • perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten
  • nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Antti Kilapan ja jäseneksi Kerstin Grönqvistin ja
  • esittää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, perusturvalautakunnalle, kuntakehitysjaostolle, kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että kukin niistä nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään.

Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa sisältyy Kirkkonummen kunnan vuosien 2018-2020 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisäksi strategian laatimisen taustalla on mm. kuntien kulttuuritoimintaa koskevan lain muutos. Kulttuuristrategia on tarkoitus laatia siten, että siinä otetaan huomioon uudistuneen lainsäädännön tavoitteet ja velvoitteet, uusi kuntastrategia ja siihen liittyvät ohjelmat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta nimeää keskuudestaan edustajan kulttuuristrategian valmistelua varten perustettavaan työryhmään.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Vapaa-aikajaosto

Käsitellyt asiat