Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vuoden 2017 arviointikertomus

KIRDno-2018-585

Aikaisempi käsittely

Ehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1

merkitä vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedokseen

2

pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksen aiheutuvista toimenpiteistä

3

että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

 

Käsittely 28.5.2018:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli vuoden 2017 arviointikertomuksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2017 arviointikertomusta kokouksessaan 28.5.2018 § 56, jossa se päätti merkitä arviointikertomuksen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä. Samalla valtuusto päätti, että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä. 

Liite:
- Kuntatekniikan lautakunnan vastine vuoden 2017 arviointikertomuksesta
 
Oheismateriaali:
- Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 kunnanvaltuustolle

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan vastineen arviointikertomuksesta 2017.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnahallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____