Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Valvottavat viranhaltijapäätökset, kuntatekniikan lautakunta

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat:

Kunnanarkkitehti

Hankintapäätös
§ 6,​ 28.06.2018. Hankintapäätös,​ Kirkkonummen keskusta,​ Tallinmäen asemakaava-​alue,​ viitesuunnitelma kortteliin 110,​ 28.6.2018,​ kokonaishinta-​arvio 5000,​00 eur (alv. 0%)

§ 7,​ 29.06.2018. Hankintapäätös,​ Kirkkonummen keskusta,​ Tolsanjärven asemakaavoitukseen liittyvä kasvillisuusselvitys 2018. Kokonaishinta 5.310,​00 eur (alv 0%).

§ 8,​ 6.7.2018,​ Hankintapäätös,​ Kirkkotorin pysäköintilaitoksen yleissuunnitelman ja alustavan kustannusselvityksen sekä pohjatutkimusohjelman laatimisen hankinta,​ 24.900 eur (alv. 0%)

Kuntatekniikan toimialajohtaja

Rakentamista koskeva päätös

§ 81,​ 26.06.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan lisätyö numero 13 hyväksyminen. Arvioitu kokonaishinta 85 000,​00 eur (alv 0%).

§ 89,​ 20.08.2018. Nummitien pysäkkiparin rakentaminen,​ lisätyön numero 8 hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä 115.600,​00 eur (alv 0%).

Yleispäätös

§ 84,​ 24.07.2018. Tontin osan myyminen Veikkolasta,​ kiinteistön 257-​488-​1-​1143 määräala. Kauppahinta 2.300,​00 euroa.

§ 85,​ 24.07.2018. Katualueen ostaminen Sarvvikin asemakaava-​alueelta,​ kiinteistön 257-​473-​1-​38 määräala. Kauppahinta 1.500,​00 euroa.

§ 86,​ 24.07.2018. Katualueen ostaminen Sarvvikin asemakaava-​alueelta,​ kiinteistön 257-​473-​1-​37 määräala. Kauppahinta 500,​00 euroa.

§ 91,​ 20.08.2018. Kunnossapitopalvelun irtaimen omaisuuden myynti. Kauppahinta 3.000,​00 eur.

Hankintapäätös

§ 90,​ 20.08.2018. hankintapäätös -​ latukone. Kokonaishinta 113.800,​00 eur (alv 0%).

Kuntatekniikkapäällikkö

Rakentamista koskeva päätös

§ 47,​ 14.06.2018. Vesitorninmäen suunnittelu ja rakentaminen,​ pohjatutkimusten teko puitesopimuksen mukaisena lisätyönä,​ lisätyön numero 3 hyväksyminen. Kokonaishinta 3 392,​00 eur (alv 0%).

§ 48,​ 14.06.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan lisätyön numero 8 hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä n. 27 000,​00 eur.

§ 50,​ 19.06.2018. Kirkkonummen aseman alikulun peruskorjauksen työmaapalvelutarjouksen hyväksyminen. Arvioitu kokonaishinta yhteensä n. 24 700,​00 eur (alv 0%).

§ 52,​ 26.06.2018. Asemapuiston kunnallistekniikan rakennusurakka,​ lisätyön numero 9 hyväksyminen. Kokonaishinta 29 629,​35 eur (alv 0%).

§ 53,​ 26.06.2018. Puitesopimuksen mukainen hankintapäätös Veikkolanportin asemakaava-​alueen tie-​ ja yleissuunnittelun maastotöistä. Kokonaishinta 27 926,​00 eur (alv 0%).

§ 54,​ 02.07.2018. Kyrkvallan matonpesupaikan kalusteiden hankintapäätös. Kokonaishinta yhteensä 13 372,​00 eur (alv 0%9.

§ 56,​ 02.07.2018. Vesitorninmäen kaava-​alueen rakennussuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 57,​ 02.07.2018. Masalantien ja Rydmanintien rakennussuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 58,​ 02.07.2018. Liikenneturvallisuuden parantaminen,​ kohteiden suunnittelun hankinta.

§ 59,​ 02.07.2018. Puitesopimuksen mukainen hankitapäätös Vanhan Rantatien ja Knuutintien liikennevaloristeyksen maastotöiden suorittamisesta. Kokonaishinta yhteensä 34 000,​00 eur (alv 0%). Kokonaishinta 4 098,​00 eur (alv 0%).

§ 60,​ 02.07.2018. Maastomittaus puitesopimuksen mukaisena lisätyönä Veikkolan lähiliikunta-​alueilla sijaitsevan luiskasta. Kokonaishinta 932,​00 eur (alv 0%).

§ 63,​ 04.07.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan lisätöiden numero 4 ja 10 hyväksyminen. Kokonaishinta 45 515,​55 eur (alv 0%).

§ 64,​ 04.07.2018. Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan lisätyötarjouksen numero 9 hyväksyminen. Kokonaishinta hyvitystä 72 583,​75 eur (alv 0%).

§ 68,​ 09.07.2018. Koirapuistojen ja p-​alueiden rakennussuunnittelu,​ lisätyön nro 2 hyväksyminen. Kokonaishinta 9 845,​00 eur )alv 0%).

§ 69,​ 09.07.2018. Linlon sillan korjaussuunnittelu ja Porkkalan ulkoilualueen p-​alueen suunnittelu ja rakentaminen,​ lisätyö 2 hyväksyminen. Kokonaishinta 1 505,​20 eur (alv 0%).

§ 71,​ 11.07.2018. Koirapuistojen ja Kirkkolaakson puiston rakennusssuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 72,​ 12.07.2018. Porkkalan pysäköintialueen laajennuksen rakennussuunnitelmien hyväksymispäätös.

§ 73,​ 22.08.2018. Puitesopimuksen mukainen hankintapäätös Munkinmäentien jatkon ja Munkinniityn kevyenliikenteenväylän maastotöiden suorittamisesta. Kokonaishinta 10.000,​00 eur (alv 0%).

§ 74,​ 22.08.2018. Asemanpuiston talvivalaistuksen suunnittelu. Kokonaishinta yhteensä 1.950,​00 eur (alv 0%).

Yleispäätös

§ 49,​ 18.06.2018. Kiiltomadonkuja  kääntöpaikan suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös.

§ 51,​ 25.06.2018. Kirkkolaakson puiston leikkipaikkojen ja senioripuiston rakennussuunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 55,​ 02.07.2018. Kiiltomadonkujan kääntöpaikan suunnitelma ehdotuksen hyväksymispäätös.

§ 61,​ 05.07.2018. Kirkkolaakson ja Masalan koirapuistojen suunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 61,​ 05.07.2018. Kantvikin koirapuiston suunnitelmaehdotusten hyväksymispäätös.

§ 65,​ 05.07.2018. Bron koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös.

§ 66,​ 05.07.2018. Finnsbackan koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen.

§ 67,​ 05.07.2018. Veikkolan koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös.

Hankintapäätös

§ 70,​ 11.07.2018. Goboprojektorien hankinta pimeän ajan valaistukseen. Kokonaishinta 3.171,​40 eur (alv 0%).

Kiinteistöteknikko

Yleispäätös

§ 21,​ 14.06.2018. Haapiorinne-​asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4070T5. Perusvuokra 3.800,​00 eur/vuosi.

§ 22,​ 22.08.2018. Haapiorinne-​asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4070T2. Perusvuokra 3.200,​00 eur/vuosi.

§ 23,​ 22.08.2018. Haapiorinne-​asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4067T2. Perusvuokra 3.000,​00 eur/vuosi.

§ 24,​ 22.08.2018. Haapiorinne-​asemakaava-​alueen omakotitontin vuokrauspäätös,​ K4077T3. Perusvuokra 3.400,​00 eur/vuosi.

Ylläpitöpäällikkö

Hankintapäätös

§ 5,​ 14.06.2018. Kirkkonummen keskustan väestösuojan varavoimakoneen moottorin hankinta. Kokonaishinta optioineen yhteensä n. 5 000,​00 -​ 5 500,​00 eur (alv 0%).

§ 6,​ 09.07.2018. Sepänkoulun raepesukoneen hankinta. Kokonaishinta 16 550,​00 eur (alv 0%).

§ 8,​ 14.08.2018. Hankintapäätös;​ Nissnikun koulun IV-​korjaukset,​ 1.vaihe. Kokonaishinta 49.600,​00 eur (alv 0%).

§ 9,​ 14.08.2018. Hankintapäätös,​ Winellskan koulun A-​rakennuksen nuohous ja tuloilmakoneiden kunnostustyö. Kokonaishinta yhteensä noin 24.800,​00 eur (alv 0%).

Toimitilapäällikkö

Asuntopäätös

§ 21,​ 26.06.2018. Palvelussuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Vanha Sairaalantie 30 A I.

§ 22,​ 26.06.2018. Palvelussuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Wiikintie 5 D 5.

§ 23,​ 26.06.2018. Palvelussuhdeasunnon vuokraaminen osoitteessa Wiikintie 5 F 6.

Kunnossapitopäällikkö

Hankintapäätös

§ 29,​ 25.06.2018. Hankintapäätös lisätyö no. 6 Kirkkonummen keskusta-​alueen,​ Veikkolan ja näiden väliin jäävien alueiden viherhoitourakka 15.4.2017-​31.10.2019. Hankinnan arvo 29 120,​00 eur (alv 0%).

 §31,​ 27.07.2018. Veikkolan hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu,​ lisätyö 1:n hyväksyminen. Kokonaishinta yhteensä 3.020,​00 eur (alv 0%).

§ 32,​ 15.08.2018. Hankintapäätös -​ Masala,​ Sundet,​ Sarvvik aluehoitourakan lisätyö 22 (6/2018). Kokonaishinta 18.500,​00 eur (alv 0%).

§ 33,​ 16.08.2018. Hankintapäätös -​ Kt 51 eteläinen aluehoitourakka lisätyö 5 (2/2018). Kokonaisarvo 13.600,​00 (alv 0%).

§ 34,​ 16.08.2018. Hankintapäätös -​ jouluvalojen korjaus,​ asennus ja purkutyöt. Arvioitu kokonaishinta 16.000,​00 eur (alv 0%).

Rakentamista koskeva päätös

§ 30,​ 26.06.2018. Hankintapäätös,​ Veikkolan hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu. Kokonashinta yhteensä 58 995,​00 eur (alv 0%).

Kuntatekniikan hallintopäällikkö

Hankintapäätös

§ 1,​ 16.07.2018. Asiakaspalvelun ja viestinnän koulutustilaisuus. Hankinnan arvo 5.600,​00 eur+alv+matkat.

Rakennuttamispäällikkö

Hankintapäätös

§ 2,​ 26.07.2018. Gesterbyn koulun ja hammashoitolan sisäilmakorjaukset. Kokonaishinta optioineen yhteensä noin 15.000,​00 eur (alv 0%).

Kunnangeodeetti

§ 16,​ 15.08.2018. Långvikin kioskin maanvuokra-​alueen tarkistaminen.

Pöytäkirjoja:

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 14.6.2018,​ Jokiniityn siltojen ja lähialueen katujen ja vesihuollon rakentaminen.

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 14.6.2018,​ Luostarinrinteen ja Munkinmäentien risteysalueen lisäkaistan rakentaminen.

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 14.6.2018. Hankaintien p-​paikan rakentaminen.

Palvelutuotannon jaoston pöytäkirja 15.08.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset,​ sekä todeta,​ että niiden sisältämiä,​ kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan evästysesityksen Kuntatekniikan toimialajohtajan hankintapäätökseen § 90 -latukone liittyen. Lautakunta toteaa, että latukoneen käyttö tulee maksimoida ja vähintään kaikki 1 hoitoluokan ladut tulee hoitaa latukoneella ja lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 tulee tehdä siten, että huomioidaan latukoneen siirtokustannukset kunnan varikolta 1 hoitoluokan laduille sekä latukoneen käytöstä säästyvä työaika moottorikelkalla tehtävään työhön nähden.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsittelyn aikana kuntatekniikan lautakunta ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta kuntatekniikkapäällikön päätökseen § 65 Bron koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös ja kumoaa päätöksen. Kuntatekniikan lautakunta päättää, että Bron koirapuistolle etsitään korvaava paikka ja tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti

  1. käyttää otto-oikeuttaan kuntatekniikkapäällikön päätökseen § 65 Bron koirapuiston suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätös ja kumota päätöksen. Kuntatekniikan lautakunta päättää, että Bron koirapuistolle etsitään korvaava paikka ja tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.  
  2. evästää Kuntatekniikan toimialajohtajan hankintapäätökseen § 90, että latukoneen käyttö tulee maksimoida ja vähintään kaikki 1 hoitoluokan ladut tulee hoitaa latukoneella ja lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 tulee tehdä siten, että huomioidaan latukoneen siirtokustannukset Kunnan varikolta 1 hoitoluokan laduille sekä latukoneen käytöstä säästyvä työaika moottorikelkalla tehtävään työhön nähden.
  3. merkitä tiedoksi muut ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____