Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 28.8.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 29.8.2018.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta valitsi Miisa Jeremejev ja Carl-Johan Kajanti tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 28.8.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 29.8.2018.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____