Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Muut asiat (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn ylimääräisenä asiana muut asiat

- keskusteltiin miten voitaisiin mahdollistaa ja saada yhdistykset toimimaan ja vireyttämään toimintaa.

- keskusteltiin koulujen ja suurten kunnallistekniikan hankkeiden liikenteenohjauksessa esimerkiksi valo-ohjattujen puomien käyttöä turvallisuuden parantamiseksi.

- keskusteltiin tulevien kaavoitushankkeiden käsittelyn aikatauluista.

- keskusteltiin kaavakävelyjen toteuttamisesta lautakunnalle

Ehdotus

Esittelijä

  • Kati Kettunen, kati.kettunen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee tiedokseen muut asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta merkitsi tiedokseen muut asiat


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____