Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn ylimääräisinä asioina muut asiat ja jatkoajan myöntämisen kirpputoreille.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä:
- kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen
- liikennesuunnittelija Marko Suni


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____