Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ilmoitusasioita tiedoksi

Perustelut

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

-​ Helsingin hallinto-​oikeuden mukaan valtuuston päätöksestä 14.5.2018 § 35,​ Edesholmen ranta-​asemakaavan hyväksymisestä on tehty 4 valitusta.

-​ Ei valituksia §:stä 34 Öfvergårdin ranta-​asemakaavan eikä §:stä 36 Asemanseutu 2. vaiheen asemakaavan hyväksymisestä. Viimeinen valituspäivä oli 28.6.2018. Kaavat ovat saaneet lainvoiman 3.8.2018.

-​ Jättiputkista eroon –toimenpideohjelma RYL päätös 12.6.2018 § 87. Toimenpideohjelma oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____