Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 24.4.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 25.4.2018.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Viveca Lahden ja Santtu Vainionpään.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 24.4.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 25.4.2018.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____