Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä:
- kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
- kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
- kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen
- kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström
- toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja
- kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki

- Perttu Hyöty Sitowise
- Maarit Suomenkorpi Tengbom Oy

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____