Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ilmoitusasioita tiedoksi

Perustelut

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

-​ Laguksenpuisto,​ Veikkolan asemakaavan muutos,​ on saanut lainvoiman 23.3.2018.
-​ Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle sopii keskustelutilaisuuden järjestäminen 24.5.2018. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti merkitä ylläolevat asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____