Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Veikkolan talvihoitourakka 2018-2021 (optio 2021-2024), urakoitsijan valinta

KIRDno-2018-713

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut on pyytänyt Veikkolan talvihoitourakan 2018-2021 (optio 2021-2024) urakkatarjoukset 4.6.2018 klo 8.00 mennessä. Urakkaan kuuluvat katualueiden, puistopolkujen ja kunnan kiinteistöjen pihojen koneellinen talvikunnossapitotyöt tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan perusteella.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja avoin hankintamenettely. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Kilpailu julkaistiin Cloudia-tarjouspalvelussa 25.4.2018.

Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kolme tarjousta. Kuntatekniikkapäällikkö on tarkastanut kaikki saapuneet tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia, täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella.

Liite:
- tarjousvertailu

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
hyväksyä Veikkolan talvihoidon urakoitsijaksi 2018-2021 (optio 2021-2024) kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan 602.500,00 €, alv 0 % YIT Infra Oy:n.

2.
todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja sopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun tämä päätös on lainvoimainen ja urakoitsija on esittänyt laki julkisista hankinnoista 88 § mukaiset hyväksytyt selvitykset soveltuvuusvaatimusten § 80 mukaisesta täyttymisestä

3.
tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet

Käsitellyt asiat