Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Vastaus valtuustoaloitteeseen 11/2017 - Kevytliikenne turvallisemmaksi. Ajonopeusmerkintöjen tekeminen tien pintaan Volsintielle.

KIRDno-2017-1217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutettu Pirkko Lehtinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:

"Volsintien osuudella Överbyntieltä Vilhonkummuntielle on yhteensä seitsemän (7) suojatietä, joista yksi on korotettu. Sillä tieosuudella liikkuu paljon koululaisia ja ikäihmisiä kävellen ja pyöräillen. Tiesouudella kuten koko kuntakeksuksen alueella autojen nopeusrajoitus on 40 km tunnissa. Siitä on Volsintiellä liikennemerkki ja tiehen maalattu rajoitusmerkintä haja-asutusalueen muuttuessa taajama-alueeksi Myllykyläntien lähettyvillä. Sen jälkeen ei muistutusta ajonopeudesta ole.

On tietysti kansalaisvelvollisuus muistaa keskusta-alueen yleinen ajonopeus, mutta näin ei todellisuudessa kuitenkaan tapahdu. Edellä mainitulla tieosuudella ajetaa ihan tavallisesti melkoisesti lujempaa vauhtia. Siitä aiheutuu vaaratilanteista ja sydämentykytystä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tuolla tieosuudellahan sijaitsee ikäihmisten Palvelukeskus ja palvelutalon asunnot minkä lisäksi siinä liikkuu todella paljon koululaisia.

Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi me allekirjoittaneet ehdotamme, että ko. tieosuudelle maalattaisiin tien pintaan merkintä ajonopeudesta ainakin Vilhonkummun risteyksen jälkeen ennen korotettua suojatietä, sekä Lindalintien jälkeen ennen Lehmuskartanoa ja Palvelukeskusta. Olisi myös hyvä harkita mahdollisuutta korottaa Palvelutalon luona oleva suojatie.

Kirkkonummella 9.10.2017

Pirkko Lehtinen"

Aloitteen olivat Pirkko Lehtisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Krista Petäjäjärvi, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Tony Björk, Miikka Engström, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Veikko Vanhamäki, Mikko Kara, Vesa-Pekka Sainio, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi ja Anders Adlercreutz

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutettu Pirkko Lehtinen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:

"Volsintien osuudella Överbyntieltä Vilhonkummuntielle on yhteensä seitsemän (7) suojatietä, joista yksi on korotettu. Sillä tieosuudella liikkuu paljon koululaisia ja ikäihmisiä kävellen ja pyöräillen. Tiesouudella kuten koko kuntakeskuksen alueella autojen nopeusrajoitus on 40 km tunnissa. Siitä on Volsintiellä liikennemerkki ja tiehen maalattu rajoitusmerkintä haja-asutusalueen muuttuessa taajama-alueeksi Myllykyläntien lähettyvillä. Sen jälkeen ei muistutusta ajonopeudesta ole.

On tietysti kansalaisvelvollisuus muistaa keskusta-alueen yleinen ajonopeus, mutta näin ei todellisuudessa kuitenkaan tapahdu. Edellä mainitulla tieosuudella ajetaa ihan tavallisesti melkoisesti lujempaa vauhtia. Siitä aiheutuu vaaratilanteista ja sydämentykytystä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tuolla tieosuudellahan sijaitsee ikäihmisten palvelukeskus ja palvelutalon asunnot, minkä lisäksi siinä liikkuu todella paljon koululaisia.

Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi me allekirjoittaneet ehdotamme, että ko. tieosuudelle maalattaisiin tien pintaan merkintä ajonopeudesta ainakin Vilhonkummun risteyksen jälkeen ennen korotettua suojatietä, sekä Lindalintien jälkeen ennen Lehmuskartanoa ja Palvelukeskusta. Olisi myös hyvä harkita mahdollisuutta korottaa Palvelutalon luona oleva suojatie."

Aloitteen olivat Pirkko Lehtisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Saara Huhmarniemi, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Maarit Orko, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Krista Petäjäjärvi, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Tony Björk, Miikka Engström, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Veikko Vanhamäki, Mikko Kara, Vesa-Pekka Sainio, Sanna Hartikainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Kim Åström, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi ja Anders Adlercreutz

Vastaus valtuustoaloitteeseen 11/2017

Kunnallistekniikan investointihankkeissa on varattu vuodelle 2018 yhteensä 45.000 € mm. kuntalaisten tekemien liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttamiseen.

Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 15.3.2018 § 31 käsitellyt kaikki vuonna 2017 kuntalaisten tai muiden tahojen tekemät liikenneturvallisuusaloitteet. Kokouksessa päätettiin yhtenä turvallisuutta parantavana toimenpiteenä, että Volsintielle maalataan vuoden 2018 aikana valtuustoaloitteessa esille tuodut kaksi nopeusrajoitusmaalausta. Nopeusrajoitukset maalataan Volsintielle Vilhonkummuntien ja Överbyntien risteyksien jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksena kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle valtuustoaloitteeseen 11/2017 Kevytliikenne turvallisemmaksi. Ajonopeusmerkintöjen tekeminen tien pintaan Volsintielle.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat