Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Torikauppa Kirkkonummen kunnan toreilla kesäkaudella 2018 (lisäpykälä)

KIRDno-2018-1015

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen kokouksessa 11.6.2018 muissa asioissa keskusteltiin Kirkkonummen keskustan ja Veikkolan torin elävöittämisestä selvittämällä mahdollisuutta avata kunnan torit kokeiluluontoisesti maksuttomaan kuntalaisten käyttöön torstaisin ja lauantaisin kesäkaudella 2018. Käyttäjät voivat omatoimisesti ja maksutta käyttää torialuetta esim. kirpputorimyyntiä varten. Kunta ei tarjoa mahdollisille torin käyttäjille pöytiä, sähköä tai muita palveluita. Torin käyttäjät ovat itse vastuussa toiminnastaan ja alueen siistinä pitämisestä omalta osaltaan.
Kirkkonummen kunnan torisääntöjen muutos on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 20.9.2007 § 93. Torisääntöjen mukaan:
- torikauppaa saadaan harjoittaa ainoastaan Kirkkonummen kunnan keskustan ja Veikkolan toreilla (torisääntö 3 §).
- Torikauppaa saadaan harjoittaa maanantaista lauantaihin klo 7 ja klo 14 välisenä aikana (torisääntö 10 §).
- Kesällä 15.5.-31.8. välisenä aikana torikauppaa saadaan lisäksi harjoittaa lautakunnan erikseen vahvistamina arkipäivinä klo 14-19 (torisääntö 10 §). 


Oheismateriaali:
- Kirkkonummen kunnan torisääntö

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
ottaa tämän kokousasian käsittelyyn erikseen toimitetulta lisälistalta

2.
että, torikauppaa saadaan harjoittaa Kirkkonummen toreilla kesällä 25.6.-31.8.2018 torstaisin klo 14-19

3.
että, Kirkkonummen ala- ja ylätorilla sekä Veikkolan torilla ei peritä toripaikkamaksua torstaisin toriajalla klo 7-19 ja lauantaisin toriajalla klo 7-14 kesäajalla 2018 (25.6.2018 – 31.8.2018)

4.
olla perimättä maksua ProLocalis Oy:ltä tulevilta käyttökerroilta (kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätös 26.4.2018 (YA-017-2018)

5.
että torikauppaa ei saa harjoittaa vuosi- ja kuukausipaikan lunastaneiden paikoilla

6.
että, sähkön käytöstä torstaisin klo 7-14 ja lauantaina 7-14 peritään normaali toripaikkamaksu kuntatekniikan lautakunnan 14.12.2017 § 53 hyväksymän hinnaston mukaan

7.
että, sähkön käyttömahdollisuutta ei ole torstaisin klo 14-19

8.
että, kunnalla ei ole torivalvoja toriajalla torstaisin klo 14-19 ja lauantaisin klo 7-14 kesäajalla (25.6.2018-31.8.2018)

9.
että, toripaikan käyttäjä on vastuussa myyntipaikan turvallisuudesta ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta.
 

10.
todeta, että torimyynti ei ole sallittu silloin, kun kunta on kieltänyt tavanomaisen torimyynnin torisäännön 14 §:n perusteella esim. Kirkkonummi-päivien aikana.
11.
todeta, torisäännön 5 § :n nojaten, että torikauppaa saa harjoittaa ainoastaan merkatuilla toripaikoilla
12.
todeta, torisäännön 10 § :n nojaten, että ajoneuvoja ei saa pysäköidä torialueella torimyynnin ajaksi
13.
todeta, torisäännön 11 §:n nojaten, että torikauppiaat ovat velvollisia toripaikkansa puhtaanapidosta 
14.
todeta, torisäännön 8 §:n nojaten, että Kirkkonummen ylätorilla saadaan myydä vain elintarvikkeita tai muuta uutta tavaraa

15.
tarkistaa pöytäkirja tämän osalta kokouksessaan

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnan palvelupiste, Espoon seudun ympäristöterveys, poliisi, Kirkkonummen suomenkielinen – ja ruotsinkielinen seurakunta, tilahallinto, kunnossapitopalveluiden torivalvoja, ProLocalis Oy

Käsitellyt asiat