Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kirkkonummen koirapuistojen rakentaminen ja Kirkkolaakson leikkipaikan laajentaminen, urakoitsijan valinta

KIRDno-2018-301

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnallistekniikkapalvelut on pyytänyt Kirkkonummen koirapuistojen ja Kirkkolaakson leikkipaikan laajentamisen urakkatarjoukset 11.6.2018 klo 12.00 mennessä. Urakkaan kuuluvat tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt työt täysin valmiiksi tehtyinä kaikkine aputöineen. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan perusteella.

Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta ja avoin hankintamenettely Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Kilpailu julkaistiin Cloudia-tarjouspalvelussa 18.5.2018.

Kirkkolaakson puiston liikuntatoimen parantamiseen on talousarviossa varattu yhteensä 100.000 €. Koirapuistojen rakentamiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti koirapuistot rakennetaan ja tarvittavat määrärahat otetaan muista investointihankkeista. Hankkeen kustannusarvio on koirapuistojen osalta 361.500 € ja leikkipaikan osalta 101.500,00 €.

Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kuusi tarjousta. Kuntatekniikkapäällikkö on tarkastanut kaikki saapuneet tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia, täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella.

Liite:
tarjousvertailu

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä Kirkkonummen koirapuistojen ja Kirkkolaakson leikkipaikan laajentamisen urakoitsijaksi Uudenmaan Puistomestarit Oy:n kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman hinnan 565.300,00 €, alv 0% perusteella.

2.
todeta, että mikäli suunnitelmat eivät joidenkin kohteiden osalta saa lainvoimaa, nämä kohteet poistetaan urakasta

3.
hankinta on kuntaa sitova ja sopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun tämä päätös on lainvoimainen

4.
tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet

Käsitellyt asiat