Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kirkkonummen keskusta-alueen talvihoitourakka 2018-2021 (optio 2021-2024), urakoitsijan valinta

KIRDno-2018-703

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut on pyytänyt Kirkkonummen keskusta-alueen talvihoitourakan 2018-2021 (optio 2021-2024) urakkatarjoukset 4.6.2018 klo 8.00 mennessä. Urakkaan kuuluvat katualueiden, puistopolkujen ja kunnan kiinteistöjen pihojen koneellinen talvikunnossapitotyöt tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan perusteella.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja avoin hankintamenettely. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Kilpailu julkaistiin Cloudia-tarjouspalvelussa 25.4.2018.

Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä neljä tarjousta. Kuntatekniikkapäällikkö on tarkastanut kaikki saapuneet tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia, täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella.

Liite:
- tarjousvertailu

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Esittelijän kokouksessa antama ehdotus:

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
hyväksyä Kirkkonummen keskusta-alueen talvihoidon urakoitsijaksi kaudeksi 2018-2021 (optio 2021-2024) kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan 1.196.666,60 €, alv 0 % Alltime Oy:n.

2.
todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja sopimus voidaan allekirjoittaa vasta, kun tämä päätös on lainvoimainen ja urakoitsija on esittänyt laki julkisista hankinnoista 88 § mukaiset hyväksytyt selvitykset soveltuvuusvaatimusten § 80 mukaisesta täyttymisestä

3.
tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet

Käsitellyt asiat