Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ilmoitusasioita tiedoksi

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

1.
Palvelutuotannon jaosto on 5.6.2018 § 46 hyväksynyt jaoston 1 osavuosikatsauksen,​ käyttösuunnitelman toteutuminen 31.8.2018.

2.
Kokouksessaan 31.8.2017 § 4 kuntatekniikan lautakunta päätti,​ ettei käytä otto-​oikeutta kunnallistekniikan lupapäätöksissä seuraavissa asioissa:

-​ johtojen ja laitteiden sijoittaminen kunnan maalle
-​ kaivuluvat
-​ normaalit hyväksyttyjen taksaperusteiden mukaiset katu-​ ja torialueiden vuokralle antamiset ja niihin liittyvät käyttöluvat

Kunnallistekniikan investointipalveluissa ja kunnallistekniikan kunnossapitopalveluissa on käytössä sähköistä lupapiste.fi -​järjestelmää,​ jolla myönnetään kuntatekniikassa jaetut erilaiset yleisten alueiden sijoitus-​,​ käyttö-​ ja kaivuluvat. Kuntatekniikan lautakunnalle tuodaan kaksi kertaa vuodessa,​ kesäkuussa ja joulukuussa tiedoksi luettelo kaikista edellä mainituilla menettelyllä myönnetyistä luvista ja päätöksistä.
 

Oheismateriaali,​ lautakunnalle tiedoksi:

-​ kunnossapitopäällikön myöntämät sijoitus-​ ja käyttöluvat ajalla 1.12.2017 – 31.5.2018
-​ suunnitteluinsinöörin myöntämät sijoitusluvat ajalla 1.12.2017 – 31.5.2018
-​ kunnossapitoinsinöörin myöntämät kaivuluvat ajalla 1.12.2017 – 31.5.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Käsitellyt asiat