Kuntakehitysjaosto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Muut asiat

Päätös

Kuntakehitysjaosto kutsuu seuraavaan kokoukseen Matti Auteron kertomaan lukioiden alumnitoiminnasta.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.