Kuntakehitysjaosto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kuntamarkkinoinnin kokonaistilanne

Valmistelija

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion sitovissa tavoitteissa määritellään, että Kirkkonummen kuntakuvaa nostetaan esille positiivisessa markkinoinnissa ja monipuolisesti eri kanavissa. Kuntamarkkinoinnin kokonaisuus tuodaan kuntakehitysjaoston käsiteltäväksi.

Kuntakehityspäällikkö esittelee Kirkkonummen kuntamarkkinoinnin kokonaistilanteen kuntakehitysjaostolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää merkitä tiedokseen Kirkkonummen markkinoinnin kokonaistilanteen ja antaa evästyksen jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti, sekä evästi että Kirkkonummen kunnalle laaditaan kuntastrategiaan ja siitä johdettuihin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmiin pohjautuva markkinointisuunnitelma vuoden 2019 loppuun mennessä, mutta samalla tehdään markkinointitoimenpiteitä budjetin puitteissa.

Kuntakehitysjaosto evästi viranhaltijoita ottamaan huomioon kuntamarkkinointiin liittyvät välittömät tarpeet ja kustannukset vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.