Kuntakehitysjaosto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kuntabrändin prosessi

Valmistelija

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvion sitoviin tavoitteisiin on kirjattu, että:

  • Kehitämme Kirkkonummi-brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta (Elinvoimaohjelma, kohta 8).”
  • Kunnalla on selkeä brändi ja siitä vallitsee yksimielinen näkemys. Luomme Kirkkonummibrändin kuntastrategian ja siitä johdettujen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmien linjausten mukaisesti vuoden 2019 aikana.”

Kirkkonummen kuntabrändin parissa tehtävä työ aloitettiin helmikuussa 2019. Kuntakehitysjaostoa orientoitiin työn aloittamisesta ja esiteltiin alustavia suunnitelmia tulevan työn etenemisestä.

Kuntabrändin kehittämiseen tähtäävä työ toteutetaan kuntakehitysjaoston ohjauksessa ja siksi sen edistymistä esitellään kuntakehitysjaostolle koko prosessin ajan, tasaisin väliajoin. Työn edettyä siihen pisteeseen, että tutkimus- ja kyselyaineistosta saadaan konkreettista pohjaa varsinaisen brändin rakentamiseen, haetaan jatkotyölle suuntaa myös kunnanhallitukselta. Tavoitteena on, että valmis kuntabrändi saadaan esiteltyä ja tuotua kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2019.

Kuntakehityspäällikkö esittelee kuntabrändin kehittämisen lähtökohdat, tavoitteet ja prosessin kuvauksen kuntakehitysjaostolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee esityksen tiedokseen ja hyväksyy oheismateriaalina olevan kuntabrändityölle laaditun aikatauluehdotuksen.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.