Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vastaus valtuustoaloitteeseen 21/2008: Kirkkonummen osakkuus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:ssä

KIRDno-2018-846

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa käynnistettiin neuvottelut syksyllä 2016. Kierrätyskeskus osoitti kiinnostusta sijoittua Kirkkonummelle, mikäli sopimuksesta päästään yhteisymmärrykseen ja mikäli heille voidaan osoittaa toimintaan sopivat tilat. Syksyn 2016 aikana Kierrätyskeskuksen kanssa saatiin tehtyä sopimusluonnos. Sen mukaan Kierrätyskeskus työllistäisi vuosittain vähintään 20 palkkatukeen oikeutettua kirkkonummelaista sekä tarjoaisi vuosittain työkokeilupaikan vähintään 10 kirkkonummelaiselle. Kirkkonummen kunta tukisi palkkatuella työllistämistä 500 € / kk / hlö, kun kyse on alle 1 000 päivää työmarkkinatuella olevasta henkilöstä ja 850 € / kk /hlö, kun henkilö on ollut työmarkkinatuella vähintään 1 000 päivää. Työkokeilutyöpaikkoja kunta tukisi 350 € / kk / hlö.

Konsernihallinnossa ja tilahallinnossa on etsitty vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana sopivia tiloja Kierrätyskeskukselle. Yritys toivoisi käyttöönsä tilat mahdollisimman näkyvältä ja hyvin saavutettavalta paikalta. Kirkkonummen kunnan omistuksessa ei ole sopivia tiloja tähän käyttötarkoitukseen lainkaan, joten tiloja on etsitty yksityisiltä markkinoilta. Riittävän suuria toimitiloja löytyisi ainoastaan Masalasta (Salmitie 8) ja Veikkolan teollisuusalueelta. Näitä on Kierrätyskeskukselle tarjottu. Yksityisiltä markkinoilta hankitun vuokratilan suhteen Kierrätyskeskus on esittänyt toiveen, että voisi subventoida tilavuokraa niin, että Kierrätyskeskus maksaisi tiloista ainoastaan niiden käytöstä syntyvät kustannukset (sähkö ja vesi). Tilavuokrien subventointi ei ole kuulunut Kirkkonummen kunnan toimintaperiaatteisiin - tämä kerrottiin Kierrätyskeskukselle.

Kierrätyskeskuksen johtoryhmä käsitteli Kirkkonummelle sijoittumista kokouksessaan 24.4.2018. Johtoryhmä tuli siihen tulokseen, ettei heidän ole mahdollista käynnistää toimintaa Kirkkonummella nykyisessä taloustilanteessa. Kirkkonummelle sijoittuminen olisi ilman toimitilavuokran subventointia liian riskialtista investointi- ja resurssointikulujen takia. Lisäksi asiakkaiden saaminen asioimaan itse toimipisteessä olisi epävarmaa Kirkkonummella, ainakin tarjolla olevissa toimitiloissa.

Kirkkonummelle sijoittumisen sijaan Kierrätyskeskus ehdottaa kunnalle sopimusta, jossa kirkkonummelaisia pitkäaikaistyöttömiä palkattaisiin töihin Espoon toimipisteisiin Suomenojalle ja Nihtisiltaan. Näissä toimipisteissä on pulaa työntekijöistä, ja niihin voitaisiin palkata aiemman sopimusluonnoksen mukaisesti kirkkonummelaisia töihin. Sopimusta tulisi tässä tapauksessa mahdollisesti vielä tarkastella uudelleen kunnan tuen osalta.

Toimenpide-ehdotuksena on, että Kirkkonummen kunta neuvottelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa sopimuksen, jossa kirkkonummelaisia pitkäaikaistyöttömiä työllistetään palkkatuella sekä työkokeilusuhteisesti Espoon toimipisteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää hyväksyä oheisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti esityksen mukaisesti sekä evästi viranhaltijoita etsimään toimitilaa pienimuotoisemmalle kierrätykselle, joka toimisi mahdollisesti yhteistyössä esimerkiksi Toimarin kanssa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.