Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Syksyn 2018 kokousaikataulu

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
(Hallintosääntö 162 §)


Hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo-​ ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla,​ kunnanvaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla,​ kunnanjohtajalla sekä toimialallaan toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää syksyn kokouspäivistä.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti seuraavat kokousajat:

ti 14.8. seminaari klo 16

ti 21.8. kokous klo 17.30

ti 18.9. kokous klo 17.30

ti 9.10. kokous klo 17.30

ti 6.11. kokous klo 17.30

to 22.11. kokous klo 17.30

ti 11.12. kokous klo 17.30


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.