Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Porkkalan merikylän kilpailutus

KIRDno-2018-756

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Perustelut

KIRdno 2018-756

Kirkkonummen kunta on solminut Porkkalan Merikylää koskevan vuokrasopimuksen palvelutuotannon lautakunnan 26.1.2010 ja liikuntalautakunnan 21.1.2010 päätösten mukaisesti Galonis Oy:n kanssa. Vuokrasopimuksen mukaisesti sopimuskausi päättyisi 31.12.2019.

Galonis Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen huhtikuussa 2018. Galonis Oy:llä on kunnan vuokrasopimukseen perustuvia vuokrarästejä vuoden 2017 lopusta yhdeltä kuukaudelta sekä vuoden 2018 alun vuokrat yhteensä 5 654 €. Galonis Oy esittää 26.4.2018 päivätyllä kirjeellä kunnalle, että sopimus Galonis Oy:n kanssa irtisanotaan ennenaikaisesti.

Kunnan kannalta on olennaista varmistaa, että Porkkalan Merikylän satama- ja palvelutoiminta jatkuu häiriöittä kesäkauden 2018. Vuokrasopimus Galonis Oy:n kanssa on tarkoituksenmukaista lakkauttaa. Neuvottelut Porkkalan Merikylän toiminnan järjestämisestä kauden 2018 loppuun ovat käynnissä toisen yrityksen kanssa. Galonis Oy:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuokrasopimuksen päättyessä pidetään yhteisesti loppukatselmus ja suoritetaan taloudellinen ja tarvittava muu loppuselvitys. Selvitettäviä asioita ovat mm. laiturirakenteiden jäännös- ja mahdollinen lunastusarvo vuokrasopimuksen mukaisesti sekä vuokralaisen vuokra-alueella omistaman laitteiston, rakenteiden ja rakennusten (polttoainejakelupiste ja sen maksu- ja korttiautomaatti, ulkoterassi, ranta-aitta) mahdollinen lunastaminen.

Kilpailutus sataman uuden toimijan valitsemisesta kaudesta 2019 eteenpäin on syytä käynnistää pikaisesti. Merikylän pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kilpailutuksen lähtökohtana tulisi olla satama-alueen pitkäaikainen vuokraaminen sekä rakennusten myynti kunnan valitsemalle yhteistyökumppanille.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
ottaa asian käsiteltäväkseen lisälistalta

2.
että Galonis Oy:n kanssa 2.3.2010 allekirjoitettu solmittu vuokrasopimus Porkkalan merikylästä lopetetaan

3.
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan ja kuntatekniikan toimialajohtajan

3.1
tekemään sopimuksen vuokrasopimuksen päättämisestä Galonis Oy:n kanssa.

3.2.
tekemään vuokrasopimuksen mukaisen taloudellisen ja tarvittavan muun loppuselvityksen Galonis Oy:n kanssa sekä käynnistämään neuvottelut vuokralaisen vuokra-alueella omistamien laitteiston, rakennelmien, rakennusten osalta.

3.3
tekemään Porkkalan Merikylää koskevan vuokrasopimuksen toisen yrittäjän kanssa ehdoin, jotka mahdollisimman pitkälle vastaavat nykyisen vuokrasopimuksen ehtoja veneilykauden 2019 alkuun saakka.

4.
esittää kuntakehitysjaostolle, että se käynnistää Porkkalan Merikylän satamatoimintaa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa koskevan kilpailutuksen siten, että uusi yrittäjä aloittaa toiminnan kauden 2019 alusta alkaen. Kilpailutuksen lähtökohdaksi palvelutuotannon jaosto esittää, että kunta vuokraa maa-alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja myy omistamansa rakennukset kilpailun voittajalle.

5.
tarkastaa päätöksen tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto esitti 3.5.2018 (§ 41) pidetyssä kokouksessa kuntakehitysjaostolle, että jaosto käynnistää Porkkalan Merikylän satamatoimintaa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa koskevan kilpailutuksen siten, että uusi yrittäjä aloittaa toiminnan kauden 2019 alusta alkaen. Kilpailutuksen lähtökohdaksi palvelutuotannon jaosto esittää, että kunta vuokraa maa-alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja myy omistamansa rakennukset kilpailun voittajalle.

 

Porkkalan Merikylä sijaitsee Porkkalanniemellä erittäin keskeisellä paikalla Porkkalanniemen virkistyskäytön ja matkailuelinkeinon kannalta. Merikylä on ollut yksi Kirkkonummen tärkeistä matkailukohteista, mutta se ei ole aivan viime vuosina toiminut ja palvellut aivan sen potentiaalin mukaisella tasolla. Paikan kehittämisen ja sen matkailullisen potentiaalin saavuttamisen kannalta on tärkeää, että sitä saadaan pyörittämään yrittäjä, jolla on sekä näkemystä että kykyä paikan hoitamiseen. Lisäksi on tärkeää, että alue vuokrataan kokonaisuutena, sisältäen rakennukset, ja että vuokralainen voi kehittää paikkaa pitkäjänteisesti, pitkän vuokrasopimuksen turvin.

 

Vuokrasopimuksen kilpailutus tulee järjestää tämän vuoden kuluessa pikaisesti, jotta uusi vuokralainen voi aloittaa kesäkauden 2019 alussa. Kilpailutus järjestetään julkaisemalla hankintailmoitus Hilma-julkaisujärjestelmässä sekä Tarjouspalvelu.fi-portaalissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää käynnistää avoimen kilpailutuksen uuden yrittäjän saamiseksi Porkkalan Merikylään.

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: Kuntakehitysjaosto päättää esittää palvelutuotannon jaostolle, että se käynnistää avoimen kilpailun uuden yrittäjän saamiseksi Porkkalan merikylään.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti muutetun pohjaehdotuksen mukaisesti.

Kuntakehitysjaosto katsoo, että on tärkeää saada alueen kehittymistä palvelevaa toimintaa, jolloin kilpailutuksessa tulee antaa painoarvoa laatu- ja toimintakriteereille.

Kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.