Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Muut asiat

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

a )Kirkkonummen kunnan brändimielikuvan parantaminen markkinointiviestintää kehittämällä

Perustelut:

Kuntakehitysjaosto pyysi 17.4. kokouksessa selvittämään kunnan markkinointitoimenpiteitä osana uuden kuntastrategian ja elinvoimaohjelman toimeenpanoa. Erityisesti toivottiin selvittämään kunnan markkinointivideoiden sekä kuntalaisille suunnatun kuvakilpailun toteuttamista.

Tärkeä osa kunnan markkinointiviestintää on se,​ millä tavalla kunnasta viestitään ulospäin. Kirkkonummen graafinen ilme ja ohjeistus ovat useita vuosia vanhoja,​ ja sisällöltään puutteellisia. Erilaisia viestintäpohjia on liian vähän,​ samoin tunnusvärejä ja käyttötapoja. Tämä on johtanut siihen,​ että kunnan viestintä on ulkoasultaan sekavaa ja vanhanaikaista. Yksi keskeinen kehityskohde on kunnan graafisen ilmeen ja sen käyttöohjeen uusiminen,​ jotta kunta näkyisi ulospäin yhtenäisenä ja raikkaana. Yksi ulkoasuun liittyvä tärkeä tekijä on kunnan logo,​ joka on nykyisellään (majakkalogo) hankala käyttää suuren koon puolesta. Käytännön viestinnässä olisi hyvä,​ jos logosta tehtäisiin pelkistetympi ja monikäyttöisempi versio kunnan epävirallisempaan (esim. sosiaalinen media,​ sähköiset raportit ja esitteet) käyttöön. Kuntakehitys-​ ja viestintäyksikkö aikoo toteuttaa vuoden 2018 kuluessa tarjouspyyntöjen pohjalta graafisen ilmeen ja ohjeen uusimisen sekä pelkistetymmän logon suunnittelun.

Kunnan mainosvideot ovat erittäin helppo ja monikäyttöinen tapa markkinoida kuntaa. Kirkkonummen kunta voisi esimerkiksi panostaa omaan Youtube-​ tai Vimeo-​sivustoon,​ ja varsin kohtuullisin kustannuksin mainostaa em. sivustoilla. Oleellista on kuitenkin se,​ että videot ovat iskeviä – riittävän lyhyitä ja riittävän mielenkiintoisia. Viestintäyksikössä on selvitetty kunnan mainosvideoiden tuottamista yhteistyössä näyttelijä Pekka Strangin kanssa. Videoita tehtäisiin loppuvuoden aikana yhteensä 4–6 kappaletta,​ ja niistä tulisi 20–40 sekunnin mittaisia. Hinta-​arvio koko videotuotannolle on n. … euroa (täydennetään kokouksessa).

Kuntalaisille suunnatun kuvauskilpailun järjestäminen ei ole niinkään taloudellinen kysymys kuin työmäärä-​ ja organisointikysymys. Kuvauskilpailua järjestettäessä on huomioitava mm. seuraavat asiat:

  • On oltava hyvä syy,​ miksi kilpailu järjestetään: Mitä kuvilta haetaan? Mikä on kilpailun teema? Pelkkä kuvien tarve ei riitä syyksi.
  • On määriteltävä,​ keille kilpailu on tarkoitettu. Vain amatööreille,​ vai myös ammattilaisille?
  • Asetetaanko kuvauskisaan useita eri kategorioita,​ vai vain yksi? Millä perusteilla kategorian tai koko kisan voittaa?

Kuvataidekoulu ja kansalaisopisto järjestivät valokuvauskilpailun Suomi 100 -​teemalla kesällä 2017. Kilpailuun osallistui 40 henkilöä. Lopuksi kävi ilmi,​ että voittajakuva olikin ammattikuvaajan ottama. Kilpailusta annettiin jonkin verran negatiivista palautetta,​ muun muassa että kunta järjestää kilpailun vain siksi,​ ettei sillä ole varaa ostaa valokuvia. Kilpailun järjestäminen osoittautui selvästi työläämmäksi kuin etukäteen ajateltiin.

Kuntakehitysjaostolta toivotaan ensinnäkin linjausta siitä,​ kannattaako viestintäyksikön henkilöresursseja sitoa kilpailun suunnitteluun ja järjestämiseen. Mikäli kuvauskilpailu halutaan järjestää,​ toivotaan jaostolta kommentteja yllä listattuihin kysymyksiin kilpailun järjestämisestä.

 

b) Kuntakehitysjaoston tutustumiskierros kirkkonummelaisiin merenrantakohteisiin tiistaina 12.6.2018 klo 16-​20 (jaoston kokous klo 15-​16).

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee em. asiat tiedoksi ja evästää viranhaltijoita niiden jatkovalmistelussa.

 

Käsittely

Kuntakehitysjaosto keskusteli lisäksi maaliskuun työpajailtojen (Kuntakehitysjaoston päätös 26.9.2017 § 30 - KH:n päätös 16.10.2017 § 194) tuloksista ja evästi viranhaltijoita tekemään tiedotteen verkkosivuille tuloksista.

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.