Kuntakehitysjaosto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummi kuntien imago 2017-​tutkimuksessa

Kehitysjohtaja selostaa loppuvuodesta 2017 julkistetussa kuntien imago-​tutkimuksen taustaa,​ Kirkkonummen tuloksia ja sijoitusta kyselyssä sekä toimenpide-​ehdotuksia asian pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee kehitysjohtajan selostuksen tiedoksi.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsee esityksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.