Kuntakehitysjaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keskiviikkona 4.10.2017. Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 5.10.2017 kunnan verkkosivulla.

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti valita Vesa-Pekka Sainion ja Veikko Vanhamäen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keskiviikkona 4.10.2017. Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 5.10.2017 kunnan verkkosivulla sekä kunnantalon kirjaamossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.