Kuntakehitysjaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kuntatekniikan toimialan perehdytystä: ajankohtaiset ja tulevat maankäytön kehityshankkeet

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vt. yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi esittelevät ajankohtaisia ja tulevia maankäytön kehityshankkeita, mm. merkittävimpiä vireillä olevia kaavoja, isoja liikennehankkeita ja maankäytön suunnittelua ohjaavia ohjelmia.

 

Ajankohtaisia kaavahankkeita voidaan esitellä syksyllä jaoston kokouksissa tarkemmin alueittain.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto

1

merkitsee kuntatekniikan toimialan perehdytyksen tiedokseen.

2

päättää kutsua kuntatekniikan toimialan asiantuntijat esittelemään syksyn kokouksiin ajankohtaisia kaavahankkeita alueittain.

Päätös

Kuntakehitysjaosto

1

päättää ehdotuksen mukaisesti

2

lisäksi näkee tarpeelliseksi, että Kirkkonummelle rakennetaan pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma. Suunnitelman toteuttaminen tulee aloittaa tämän vuoden puolella valtuustostrategian hyväksymisen jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.