Kuntakehitysjaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kirkkonummen kuntastrategia 2018-2021 (jatkopykälä)

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jatkopykälä § 14 (§ 8)

Kuntastrategiaa on jatkovalmisteltu kunnan johtoryhmän sekä kuntatekniikan ja perusturvan johtoryhmien strategiakäsittelyillä. Lokakuussa strategiaa käsitellään vielä sivistystoimialan sekä konsernihallinnon johtoryhmissä. Kehitysjohtaja esittelee strategiavalmistelun tämänhetkistä tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto merkitsee strategiavalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen tiedoksi.

Kuntakehitysjaosto päätti pitää 31.10. kokouksessa strategian toimeenpanon ideariihen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.