Kuntakehitysjaosto, kokous 13.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vastaus valtuustoaoitteeseen nro 3/2016 - Asuntomessut Kirkkonummelle

KIRDno-2018-259

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 3/2016

Asuntomessujen hakeminen Kirkkonummelle

 

 

Valtuutetut Antti Kilappa, Ari Harinen, Anders Adlercreutz, Raija Vahasalo, Johanna Isomäki-Reik ja Pekka Sinisalo ovat 18.4.2016 allekirjoittaneet seuraavan aloitteen:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta lähtee välittömästi valmistelemaan mahdollisuutta järjestää asuntomessut Kirkkonummella. Lähtökohtaisesti asuntomessujen teemana voisi olla ”Merellinen asuminen Kirkkonummella”. Alueellisesti tarkasteluun tulee ottaa ainakin Båtvik-Vuohimäki alue ja Kantvikin Prikiranta.

Asian lisätiedot ovat liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

 

1.

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloitteeseen asuntomessujen hakemisesta Kirkkonummen kuntaan annetaan esittelytekstin mukainen vastaus.

 

2.

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta ei tässä vaiheessa jatka selvitystyötä ja valmistelua asuntomessujen hakemiseksi Kirkkonummen kunnan alueelle, ja että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja pöydällepanon aikana selvitetään muiden vastaavankokoisten kuntien kokemuksia asuntomessujen järjestämisestä. Kati Kettunen ja Vesa-Pekka Sainio kannattivat ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.