Kuntakehitysjaosto, kokous 13.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Elinvoimaohjelma 2018-2021

KIRDno-2018-72

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana elinvoimaohjelma vuosille 2018-2021. Elinvoimaohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita elinvoiman kasvattamiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitysjohtaja esittelee elinvoimaohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.

Ehdotus

Kuntakehitysjaosto merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.

Päätös

Kuntakehitysjaosto merkitsi valmisteluaikataulun tiedokseen.

Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.

Kuntakehitysjaosto kehottaa näkemään sivistys- ja kulttuuripalvelut osana elinvoimaohjelman sisältöä.

Lisäksi kuntakehitysjaosto toivoo jatkossa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat liitteet näkyviin myös julkiselle verkkosivulle.

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.

Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli elinvoimaohjelman valmistelun ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita elinvoimaohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

 

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan 27.2. ylimääräisessä kuntakehitysjaoston kokouksessa. Kati Kettunen kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.