Kunnanvaltuusto, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valtuustoaloite nro 8/2018: Kirkkonummen tiet kuntoon (lisäpykälä)

KIRDno-2018-622

Perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummella valtion kunnossapidossa olevat tiet ovat monin paikoin luokattomassa kunnossa. Puutteellisen kunnossapidon johdosta teissä on laajalti halkeamia, patteja, kuoppia ja isoja reikiä. Teiden rappioitunut kunto aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin. Huomion keskittyessä kuoppien väistelyyn, muun liikenteen ja esim. riista-eläinten havainnointi heikkenee olennaisesti. Mopoilla, moottoripyörillä ja pyöräilijöille syvät kuopat ja epätasaisuudet ovat itsessäänkin hengenvaarallisia. Erityisen huonossa kunnossa ovat ainakin Kabanovintie, Lamminpääntie, Masalantie, Överbyntie ja Porkkalantie, joista viimeksi mainittu on muutenkin vaaralliseksi luokiteltu. Aiemmat paikkakorjaukset ovat olleet laaduttomia tai riittämättömiä, sillä kuopat uusiutuvat nopeasti.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta valtion tieviranomaisen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja vastaavien virkamiesten yhteydenottoa Ely-keskukseen, jotta tilanne saataisiin Kirkkonummella edes tyydyttävälle tasolle. Edellytämme, että vastauksena valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, joilla Kirkkonummella on edesautettu sitä, että tiet, joilla liikumme, olisivat paremmassa kunnossa ja niiden kunnossapito hyvällä tasolla. Edellytämme myös, että kunta julkaisee kartan tai listan siitä mille tasolle eri teiden ylläpito kuuluu, sekä ohjeet kuntalaisille miten teiden huonosta kunnosta tai aiheutuneista vahingoista voi reklamoida."

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Kim Åström, Erkki Majanen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Ulla Seppälä, Ari Harinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Noora Piili, Tero Suominen, Johanna Fleming, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Raija Vahasalo, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Anders Adlercreutz, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Eero Lankia, Marjut Frantsi-Lankia, Tony Björk, Kim Männikkö, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson ja Katarina Helander.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.