Kunnanvaltuusto, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jukka Tammi ja Kim Männikkö.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 16.4.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 17.4.2018.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.