Kunnanvaltuusto, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kunnanhallitukselle osoitettu kysymys Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta (lisäpykälä)

KIRDno-2018-620

Perustelut

Valtuuston kokouksessa jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu kysymys:

"Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta on tullut sekä henkilökunnalta että kuntalaisilta viestiä, että palvelutuotanto on jo lähes kriisissä. Viime viikkoina on useampi henkilökunnan jäsenistä irtisanoutunut ja vakanssien täytössä ongelmia, koska päteviä hakijoita ei ole.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä kotihoidon henkilökuntatilanteen parantamiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi?"

 

Kysymyksen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:

Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Krista Petäjäjärvi, Saara Huhmarniemi, Anna-Mari Toikka, Emmi Wehka-aho, Minna Hakapää, Reetta Hyvärinen, Noora Piili, Elina Utriainen, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Eero Lankia, Hans Hedberg, Fredrik Pelin, Tony Björk, Patrik Lundell, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Pekka M. Sinisalo, Riikka Purra, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Veikko Vanhamäki, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm ja Ari Harinen.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää hallintosääntö  § 156 mukaisen kysymyksen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kysymyksen oli allekirjoittanut 35 valtuutettua.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.