Kunnanvaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Valtuustoaloite nro 12 / 2017 - Veikkolan meluaidan rakentaminen osakokonaisuuksittain (lisäpykälä)

KIRDno-2017-1219

Perustelut

Valtuutettu Markus Myllyniemi jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:

"Moottoritien melusaastetta on Veikkolassa kärsitty ja vuodesta 1967 lähtien, kun ns. Tarvontie eli turun moottoritie jatkettiin aina Lohjalle asti. Sitä seuranneina vuosikymmeninä liikennemäärät moottoritiellä ovat kasvaneet merkittävästi, ja vuonna 2017 Veikkolan ohittaa Liikenneviraston tilastojen mukaan noin 30 000 autoa päivässä. Tästä noin 4000 yksikköä luokitellaan raskaaksi liikenteeksi.

Ilmeistä on, että nykytilanne on asukkaiden kannalta käynyt täysin kestämättömäksi, ja melu aiheuttaa alueella asuville vakavia terveydellisiä haittoja. Tämän lisäksi moottoritien melu rajoittaa merkittävästi alueen kaavoituspotentiaalia.

Liikenneviraston viimeisen virallisen arvion mukaan melutaso päivisin ylittää säännöllisesti Valtioneuvoston asettaman 55 dB:n ehdottoman kipurajan. Moottoritien melusaaste vaikuttaa alueen välittömän läheisyyden lisäksi koko kylään ja vaikutta näin kaikkiin Veikkolan asukkaisiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut edellytämme kunnalta tutkimaan vaihtoehtoa, missä meluaita rakennettaisiin Veikkolan osakokonaisuuksittain. Vaihtoehtona ehdotamme meluaidan ensimmäisen neljäsosan rakentamista kunnan lupaamin varoin, ja myöhemmin hankkeen viimeistelemistä valtion rahoituksen puitteissa. Toivomme myös kunnalta realistista aikataulua hankkeen toteuttamiselle vuoden 2018 -2020 talousarvioiden puitteissa.

Kirkkonummella 8.10.2017

Markus Myllyniemi"

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Markus Myllyniemen lisäksi seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Tero Suominen, Tony Björk, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Irja Bergholm, Marjut Frantsi-Lankia, Minna Hakapää, Miika Engström, Patrik Lundell, Maarit Orko, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Ulf Kjerin, Anna Aintila, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Jerri Kämpe-Hellenius, Linda Basilier, Antti Salonen, Petri Ronkainen, Katarina Helander, Matti Kaurila ja Anders Adlercreutz

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat