Kunnanvaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Anni-Mari Syväniemi ja Antti Kilappa.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 16.10. 2017. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina 17.10.2017 kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä kunnantalon kirjaamossa, 1.krs, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, virka-aikana.

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat