Kunnanvaltuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018: Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen

KIRDno-2018-1654

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevyliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan asti. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä.

Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä.

Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevytliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin, että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan saakka. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä.

Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus, joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä. Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä vuodelta 2010 mt 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli jaettu kolmeen osuuteen, joista ensimmäinen osuus oli väli Myllykyläntie-Koivuhaka, toinen osuus Koivuhaka (Samkullantie)-Ingelsintie ja kolmas osuus Ingelsintie-Vols.

Vuonna 2012 käynnistettäessä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvitystä välille Myllykyläntie-Koivuhaka, Uudenmaan ELY-keskus oli tuolloin valmis laajentamaan selvitystä myös välille Koivuhaka-Ingelsintie. Tällöin suunnitteluosuus kokonaisuudessaan oli väli Myllykyläntie-Ingelsintie.

Vuonna 2013 päivitetyssä Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä on Volsintien osalta päivitetty osuudet Myllykyläntie-Ingelsintie sekä Ingelsintie-Vols.

Kunnallistekniikkapalvelut on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatinut tiesuunnitelman maantie 11255 Volsintien parantamisesta rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Myllykyläntie-Ingelsintie. Suunnittelutyön kustannusjaoksi on sovittu kunnan ja ELY-keskuksen välillä 50/50. Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 11.10.2018. Rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2018 lopussa. Kohteen rakentaminen on kunnallistekniikan käyttösuunnitelmassa vuonna 2019.

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ei voi enää muokata. Mikäli tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnittelu- ja rakentamisaluetta ryhdytään laajentamaan, on tälle vuodelle aikataulutettu Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Myllykyläntie-Ingelsintie keskeytettävä ja laadittava tie- ja rakennussuunnitelmat myös välille Ingelsintie-Buraksentie.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeen laajentaminen tässä vaiheessa aiheuttaisi sen, että välin Myllykyläntie-Ingelsintie jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen siirtyisi vähintään kahdella vuodella eteenpäin.

Volsintien ja Buraksentien risteys kuuluu maantien 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu- ja rakentamisosuudelle Ingelsintie-Vols. Tämän osuuden suunnittelun käynnistämisestä ei ole päätöstä, eikä neuvotteluja hankkeen suunnittelusta ole käyty ELY-keskuksen kanssa. Mikäli Volsintien suunnittelu välillä Ingelsintie-Vols halutaan käynnistää, on asiasta neuvoteltava ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannuksista on mahdollista saada ELY-keskukselta 50 % osuus, mutta rakentamiskustannuksista vastaa kokonaisuudessaan kunta.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 13/2018 Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen.

Käsittely:
Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaan liitemateriaaliin lisätään Kunnanvaltuusto 18.12.2017/§90 hyväksymä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma.
Esitystä kannattivat Kati Kettunen ja Sanni Jäppinen.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi liitemateriaaliin lisätään Kunnanvaltuusto 18.12.2017/§90 hyväksymä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma.

Valmistelija

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevytliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin, että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan saakka. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä.

Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus, joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä. Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä vuodelta 2010 mt 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli jaettu kolmeen osuuteen, joista ensimmäinen osuus oli väli Myllykyläntie-Koivuhaka, toinen osuus Koivuhaka (Samkullantie)-Ingelsintie ja kolmas osuus Ingelsintie-Vols.

Vuonna 2012 käynnistettäessä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvitystä välille Myllykyläntie-Koivuhaka, Uudenmaan ELY-keskus oli tuolloin valmis laajentamaan selvitystä myös välille Koivuhaka-Ingelsintie. Tällöin suunnitteluosuus kokonaisuudessaan oli väli Myllykyläntie-Ingelsintie.

Vuonna 2013 päivitetyssä Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä on Volsintien osalta päivitetty osuudet Myllykyläntie-Ingelsintie sekä Ingelsintie-Vols.

Kunnallistekniikkapalvelut on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatinut tiesuunnitelman maantie 11255 Volsintien parantamisesta rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Myllykyläntie-Ingelsintie. Suunnittelutyön kustannusjaoksi on sovittu kunnan ja ELY-keskuksen välillä 50/50. Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 11.10.2018. Rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2018 lopussa. Kohteen rakentaminen on kunnallistekniikan käyttösuunnitelmassa vuonna 2019.

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ei voi enää muokata. Mikäli tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnittelu- ja rakentamisaluetta ryhdytään laajentamaan, on tälle vuodelle aikataulutettu Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Myllykyläntie-Ingelsintie keskeytettävä ja laadittava tie- ja rakennussuunnitelmat myös välille Ingelsintie-Buraksentie.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeen laajentaminen tässä vaiheessa aiheuttaisi sen, että välin Myllykyläntie-Ingelsintie jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen siirtyisi vähintään kahdella vuodella eteenpäin.

Volsintien ja Buraksentien risteys kuuluu maantien 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu- ja rakentamisosuudelle Ingelsintie-Vols. Tämän osuuden suunnittelun käynnistämisestä ei ole päätöstä, eikä neuvotteluja hankkeen suunnittelusta ole käyty ELY-keskuksen kanssa. Mikäli Volsintien suunnittelu välillä Ingelsintie-Vols halutaan käynnistää, on asiasta neuvoteltava ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannuksista on mahdollista saada ELY-keskukselta 50 % osuus, mutta rakentamiskustannuksista vastaa kokonaisuudessaan kunta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, 

1

että valtuusto hyväksyy edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen 13/2018 Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen ja

2

että valtuusto päättää pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen  mukaisesti. 

Valmistelija

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää hyväksyä edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen 13/2018 Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-​oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.