Kunnanvaltuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valtuustoaloite 8/2019: Kirkkonummelle merellinen strategia (lisäpykälä)

KIRDno-2019-472

Perustelut

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 8.4.2019 seuraavan aloitteen:

"Merenranta ja saaristo ovat upea ja potentiaalinen vetovoimatekijä Kirkkonummella, jota ei vielä ole tunnistettu ja hyödynnetty riittävästi asukkaiden hyvinvoinnin lähteenä ja osana kuntabrändiä. Merellisyys toteutuu parhaimmillaan osana kuntalaisten arkea saavutettavien virkistyspaikkojen muodossa, lähiluontona ja monimuotoisena rantaympäristöön tukeutuvina hyvinvointia lisäävinä palveluina. Merellisyys tuo myös uusia mahdollisuuksia matkailusektorin kehittämiseksi.

Useat kunnat ovat tunnistaneet merellisyyden vetovoimatekijänä ja lähteneet määrätietoisesti edistämään merellisen ympäristön saavutettavuutta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kirkkonummen kunnalle tehdään merellinen strategia Espoon ja Helsingin malliin. Strategiaan sisällytetään ulkoilu- ja virkistyskohteiden lisäksi lähiluonnon ja hyvinvoinnin palvelut ja niihin tukeutuva elinkeinot. Lisäksi edellytetään, että osana kunnan merellistä strategiaa asukkaita ja mahdollisia sidosryhmiä osallistetaan ideakilpailun ja kartoituksen kautta. Osana strategian laatimista kunta lähtee määrätietoisesti edistämään rantojen avautumista ja neuvottelemaan maanomistajien kanssa keinoista, joilla tavoite saavutetaan kaikkia osapuolia palvelevalla tavalla.

Kirkkonummella 8.4.2019"

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Sanni Jäppinen, Krista Petäjäjärvi, Saara Huhmarniemi, Maarit Orko, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Matti Kaurila, Timo Haapaniemi, Ville Salminen, Pekka M. Sinisalo, Susan Honka, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Sanna Andersén, Kati Kettunen, Antti Kilappa, Irja Bergholm, Noora Piili, Elina Utriainen, Eero Lankia, Antti Salonen, Linda Basilier, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Outi Saloranta-Eriksson ja Minna Hakapää.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.