Kunnanvaltuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2022 hyväksyminen

KIRDno-2018-1594

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jossa kuntia velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.

Kunnan lastensuojeluun sisältyvät peruspalvelut, ennaltaehkäisevä lasten suojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Peruspalveluihin kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan järjestämiä peruspalveluita ovat esimerkiksi perhepalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen toiminta), neuvolapalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, aikuissosiaalityön palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on lapsille ja nuorille tarjottavaa lisätukea edellä mainittujen peruspalveluiden piirissä. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun sisältyy avohuollon palvelut sekä sijais- ja jälkihuolto.

Tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kirkkonummen kunnan yhteinen ohjelma lasten suojelun yleisistä päämääristä, toimintaa ohjaavista arvoista, tärkeimmistä painopisteistä sekä toivotusta kehityssuunnasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää eri toimialojen toimenpideohjelman seuraaville neljälle vuodelle 2018-2021.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys aloitettiin syyskuussa 2018. Kunnanjohtajan nimeämään työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, työryhmän puheenjohtaja

Lape-kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, työryhmän sihteeri

johtava koulupsykologi Johanna Lindeman

skolpsykolog Helena Björkqvist

varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma

chef för svenska dagvård och utbildning Mikael Flemmich

opetustoimen johtaja Leila Kurki

erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman

nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja

osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist, perhepalvelut

mielenterveyspalveluiden johtaja Peter Grönroos

johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, aikuissosiaalityö

johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, lastensuojelu

avohoidon ylilääkäri Johanna Rauste

vastaava fysioterapeutti Katja Kuula

 

Hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin Kirkkonummen kuntastrategiaa, Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa, Lape-hankkeen tuottamaa tietoa sekä erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja, jotka kaikki on mainittu ohjelmassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää

1

merkitä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 tiedoksi sekä

2

esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Käsittely: Keskustelun aikana perusturvalautakunnan varajäsen Ulla Aitta ehdotti, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen. Puheenjohtajan varmisti, että perusturvalautakunta hyväksyi Ulla Aitan vastaehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen.

Valmistelija

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jossa kuntia velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.

Kunnan lastensuojeluun sisältyvät peruspalvelut, ennaltaehkäisevä lasten suojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Peruspalveluihin kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan järjestämiä peruspalveluita ovat esimerkiksi perhepalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen toiminta), neuvolapalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, aikuissosiaalityön palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on lapsille ja nuorille tarjottavaa lisätukea edellä mainittujen peruspalveluiden piirissä. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun sisältyy avohuollon palvelut sekä sijais- ja jälkihuolto.

Tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kirkkonummen kunnan yhteinen ohjelma lasten suojelun yleisistä päämääristä, toimintaa ohjaavista arvoista, tärkeimmistä painopisteistä sekä toivotusta kehityssuunnasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää eri toimialojen toimenpideohjelman seuraaville neljälle vuodelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys aloitettiin syyskuussa 2018. Kunnanjohtajan nimeämään työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

johtava koulupsykologi Johanna Lindeman

koulupsykologi Helena Björkqvist

varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma

päivähoito- ja opetuspäällikko Mikael Flemmich

opetustoimenjohtaja Leila Kurki

erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman

nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja

Lape-kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, työryhmän sihteeri

sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, työryhmän puheenjohtaja

osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist, perhepalvelut

mielenterveyspalveluiden johtaja Peter Grönroos

johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, aikuissosiaalityö

johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, lastensuojelu

avohoidon ylilääkäri Johanna Rauste

vastaava fysioterapeutti Katja Kuula

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin Kirkkonummen kuntastrategiaa, Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa, Lape-hankkeen tuottamaa tietoa sekä erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja, jotka kaikki on mainittu ohjelmassa.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2018 - 2021 oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jossa kuntia velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.

Kunnan lastensuojeluun sisältyvät peruspalvelut, ennaltaehkäisevä lasten suojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Peruspalveluihin kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan järjestämiä peruspalveluita ovat esimerkiksi perhepalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen toiminta), neuvolapalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, aikuissosiaalityön palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on lapsille ja nuorille tarjottavaa lisätukea edellä mainittujen peruspalveluiden piirissä. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun sisältyy avohuollon palvelut sekä sijais- ja jälkihuolto.

Tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kirkkonummen kunnan yhteinen ohjelma lasten suojelun yleisistä päämääristä, toimintaa ohjaavista arvoista, tärkeimmistä painopisteistä sekä toivotusta kehityssuunnasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää eri toimialojen toimenpideohjelman seuraaville neljälle vuodelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys aloitettiin syyskuussa 2018. Kunnanjohtajan nimeämään työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

johtava koulupsykologi Johanna Lindeman

koulupsykologi Helena Björkqvist

varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma

päivähoito- ja opetuspäällikko Mikael Flemmich

opetustoimenjohtaja Leila Kurki

erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman

nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja

Lape-kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, työryhmän sihteeri

sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, työryhmän puheenjohtaja

osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist, perhepalvelut

mielenterveyspalveluiden johtaja Peter Grönroos

johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, aikuissosiaalityö

johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, lastensuojelu

avohoidon ylilääkäri Johanna Rauste

vastaava fysioterapeutti Katja Kuula

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin Kirkkonummen kuntastrategiaa, Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa, Lape-hankkeen tuottamaa tietoa sekä erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja, jotka kaikki on mainittu ohjelmassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää omalta osaltaan hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019 - 2022 oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Käsittely

Jäsen Nina Serow ehdotti Outi Saloranta-Erikssonin kannttamana, että suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusaosto toivoo tavoitteen 3. kohdalla huomioitavan myös perheiden ennaltaehkäisevän tuen järjestämisen tärkeyden nykyisen ero auttamisen lisäksi. Jaosto päätti yksimielisesti lisätä lauseen pöytäkirjaan.

 

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Evästyksenä työryhmälle jaosto toivoo tavoitteen 3. kohdalla huomioitavan myös perheiden ennaltaehkäisevän tuen järjestämisen tärkeyden nykyisen ero auttamisen lisäksi.

 

Jäsen Johanna Fleming poistui kokouksesta klo 18.10 tämän pykälän käsittelyn aikana. Varapuheenjohtaja Pekka Sinisalo saapui kokoukseen klo 18.20 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

Valmistelija

Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu ja käsittely aloitettiin vuoden 2018 puolella. Suunnitelma hyväksytään vuonna 2019, ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelijoiden kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen suunnitelmakaudeksi on päädytty muuttamaan vuodet 2019 – 2022. Vuonna 2018 aloitetut hankkeet jatkuvat edelleen suunnitelmakaudella, eikä suunnitelmakauden muutos ole näiden kanssa ristiriidassa.

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää

1

merkitä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022 tiedoksi sekä

2

esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Käsittely: Keskustelujen kuluessa perusturvalautakunnan varajäsen Ulla Aitta ehdotti, että suunnitelmassa nostetaan esiin eniten syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ja näihin kohdistuvat toimenpiteet. Tällaisia riskiryhmiä ovat esimerkiksi sosiaalituen varassa elävät peruskoulunsa keskeyttäneet nuoret, joilla ei ole ammattikoulutusta, huumeiden ja päihteiden käyttäjät sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden lapset ja nuoret.

Lisäksi perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2019 - 2022 lisätään tilannekuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista Kirkkonummella ja tämän pohjalta tehdään priorisointi. Jatkovalmistelussa on myös hyvä huomioida lastensuojelulaissa (12 §) ja THL:n ohjeissa olevat linjaukset hyvinvointisuunnitelman sisällöstä.

Aitan ja Frantsi-Lankian muutosehdotuksia ei kannatettu esittelijän ehdotuksen vastaehdotuksina siten, että tämä olisi johtanut äänestykseen. Kokouksessa käydyn keskustelun päätteeksi perusturvalautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti esittelijän pohjaehdotuksen kuitenkin siten, että Frantsi-Lankian ja Aitan ehdottamat muutokset huomioitaisiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2022  jatkovalmistelussa (kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi).

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti 
1

merkitä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2022 tiedoksi sekä

2

esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
 

Valmistelija

Leila Kurki, opetustoimen johtaja, leila.kurki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ään, jossa kuntia velvoitetaan laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.

Kunnan lastensuojeluun sisältyvät peruspalvelut, ennaltaehkäisevä lasten suojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Peruspalveluihin kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan järjestämiä peruspalveluita ovat esimerkiksi perhepalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen toiminta), neuvolapalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, aikuissosiaalityön palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on lapsille ja nuorille tarjottavaa lisätukea edellä mainittujen peruspalveluiden piirissä. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun sisältyy avohuollon palvelut sekä sijais- ja jälkihuolto.

Tämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kirkkonummen kunnan yhteinen ohjelma lasten suojelun yleisistä päämääristä, toimintaa ohjaavista arvoista, tärkeimmistä painopisteistä sekä toivotusta kehityssuunnasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää eri toimialojen toimenpideohjelman seuraaville neljälle vuodelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys aloitettiin syyskuussa 2018. Kunnanjohtajan nimeämään työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

johtava koulupsykologi Johanna Lindeman

koulupsykologi Helena Björkqvist

varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma

päivähoito- ja opetuspäällikko Mikael Flemmich

opetustoimenjohtaja Leila Kurki

erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman

nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja

Lape-kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, työryhmän sihteeri

sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, työryhmän puheenjohtaja

osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist, perhepalvelut

mielenterveyspalveluiden johtaja Peter Grönroos

johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, aikuissosiaalityö

johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, lastensuojelu

avohoidon ylilääkäri Johanna Rauste

vastaava fysioterapeutti Katja Kuula

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin Kirkkonummen kuntastrategiaa, Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa, Lape-hankkeen tuottamaa tietoa sekä erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja, jotka kaikki on mainittu ohjelmassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aika lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019 - 2022 oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Anna-Mari Toikka ehdotti, että suunnitelman kohtaan 1 toimenpiteet lisätään evästyksenä Lapset puheeksi -menetelmän koulutusmahdollisuus myös oppilashuollon vanhempien edustajille ja tiedotetaan koti- ja koulu yhdistyksiä menetelmän sisällöstä. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Keskustelun aikana jäsen Krista Petäjäjärvi ehdotti, että suunnitelman kohtaan 1 mittaristoon lisätään harrastukseen sitoutuminen heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten osalta (harrastustakuun toteutuminen). Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti evästyksenään, että suunnitelman mittaristoon lisätään harrastukseen sitoutuminen heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten osalta (harrastustakuun toteutuminen) ja suunnitelman toimenpiteet kohtaan lisätään Lapset puheeksi -menetelmän koulutusmahdollisuus myös oppilashuollon vanhempien edustajille ja menetelmästä tiedottaminen koti- ja koulu yhdistyksille.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Valmistelija

Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty perusturvapalveluiden sekä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialojen lautakuntien ja jaostojen kokouksissa, joissa on annettu seuraavat evästykset hyvinvointisuunnitelman valmistelemiselle jatkokäsittelyä varten:

Perusturvalautakunta 31.1.2019 § 10:

Käsittely: Keskustelujen kuluessa perusturvalautakunnan varajäsen Ulla Aitta ehdotti, että suunnitelmassa nostetaan esiin eniten syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ja näihin kohdistuvat toimenpiteet. Tällaisia riskiryhmiä ovat esimerkiksi sosiaalituen varassa elävät peruskoulunsa keskeyttäneet nuoret, joilla ei ole ammattikoulutusta, huumeiden ja päihteiden käyttäjät sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden lapset ja nuoret. 

Lisäksi perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2019 - 2022 lisätään tilannekuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista Kirkkonummella ja tämän pohjalta tehdään priorisointi. Jatkovalmistelussa on myös hyvä huomioida lastensuojelulaissa (12 §) ja THL:n ohjeissa olevat linjaukset hyvinvointisuunnitelman sisällöstä. 

Aitan ja Frantsi-Lankian muutosehdotuksia ei kannatettu esittelijän ehdotuksen vastaehdotuksina siten, että tämä olisi johtanut äänestykseen. Kokouksessa käydyn keskustelun päätteeksi perusturvalautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti esittelijän pohjaehdotuksen kuitenkin siten, että Frantsi-Lankian ja Aitan ehdottamat muutokset huomioitaisiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2022  jatkovalmistelussa (kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi). 

Vapaa-aikajaosto 19.12.2018 § 87:

Hyväksyttiin ilman evästyksiä.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 23.1.2019 § 6:

Käsittely: Jäsen Nina Serow ehdotti Outi Saloranta-Erikssonin kannattamana, että jaosto toivoo tavoitteen 3. kohdalla huomioitavan myös perheiden ennaltaehkäisevän tuen järjestämisen tärkeyden nykyisen eroauttamisen lisäksi. Jaosto päätti yksimielisesti lisätä lauseen pöytäkirjaan. 

Päätös: päätti ehdotuksen mukaisesti. Evästyksenä työryhmälle jaosto toivoo tavoitteen 3. kohdalla huomioitavan myös perheiden ennaltaehkäisevän tuen järjestämisen tärkeyden nykyisen eroauttamisen lisäksi. 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 30.1.2019 § 9: 

Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Krista Petäjäjärvi ehdotti, että suunnitelmaan kohtaan 1 mittaristoon lisätään harrastukseen sitoutuminen heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten osalta (harrastustakuun toteutuminen). Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. 

Päätös: Päätti ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti evästyksenään, että suunnitelmaan kohtaan 1 mittaristoon lisätään harrastukseen sitoutuminen heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten osalta (harrastustakuun toteutuminen).  

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 12.2.2019 § 8:

Hyväksyttiin ilman evästyksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistellut työryhmä on käsitellyt lautakuntien ja jaostojen evästykset suunnitelmatyölle. Se on valmistellut muutokset hyvinvointisuunnitelmaan, ja pyrkinyt tässä valmistelutyössään huomioimaan toimielimien palautteena annetut kommentit ja parannusehdotukset.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2022 tiedoksi sekä

2

esittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Kunnanhallitus 25.3.2019 käsittely:  

Reetta Hyvärinen teki seuraavat muutosehdotukset:  

1) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lopussa olevat tiedot kirkkonummelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja erityisesti laittomien huumausaineiden kokeilusta ovat pysäyttäviä:
Kirkkonummella lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 58,8 % koki, että paikkakunnalta on helppo hankkia huumeita. Kokemus huumeiden saatavuudesta näkyy myös tilastoissa laittomien huumeiden kokeiluista. Kirkkonummella laittomia huumeita on kokeillut lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista 23 % kun vastaava luku koko Uudellamaalla on 18,6 ja koko Suomessa 11,8 %. Kirkkonummella huumekokeilut lukiolaisten keskuudessa ovat siis maakunnan tai valtakunnan keskiarvoja huomattavasti korkeammat.

Kirkkonummella on viimein tiedostettava päihteiden käytön tilanteen vakavuus, ja kunnan tulee panostaa entistä määrätietoisemmin ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdekasvatukseen. Päihdekasvatuksen tulisi olla laaja-alainen ja arjessa tapahtuva kokonaisuus, jota yhteisön kaikki kasvatuksen toimijat toteuttavat (koti-koulu-nuorisotoimi). Jotta päihdekasvatus toimisi yhteisön kaikissa rakenteissa, on kasvattajille annettava siihen riittävät valmiudet ja tuki. Suomessa on käytössä tutkimukseen perustuvia, vaikuttavia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. Yhdeksi toimivaksi ja vaikuttavaksi keinoksi on todettu koulutettujen ja aiheeseen perehtyneiden päihdekasvattajien kasvattajille, huoltajille ja oppilaille järjestämät koulutuskokonaisuudet. Päihdekasvattajien toteuttamat koulutuskokonaisuudet mahdollistavat sosiaalisen vahvistamisen edellyttämän jatkuvuuden ja tuottavat nuorille vahvempaa toimijuutta, jonka varassa he pystyvät tekemään hyvinvointinsa kannalta kestäviä päätöksiä.

Muutosehdotus: Ehkäisevä päihdetyö ja koko ikäluokan tavoittava päihdekasvatus on sisällytettävä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin ja mittareihin.  

2) Kunta panostaa merkittävän summan Ohjaamo-toimintaan ja työn vaikuttavuudelle on asetettu odotuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa ainoa suoraan Ohjaamon toiminnan mittari vuosille 2019-2022 on se, että toiminta on käynnistetty. Ohjaamon avajaiset olivat edellisellä viikolla. Näin ollen toiminnan käynnistäminen ei ole mittarina pätevä monivuotiselle hankkeelle eikä vastaa Ohjaamo-toimintaa ohjaavia valtakunnallisia tavoitteita.


Muutosehdotus: Ohjaamo-toiminnalle asetetaan hyvinvointisuunnitelmassa selkeät ja aukikirjoitetut mittarit, jotka ovat linjassa kunnan päätöksen kanssa Ohjaamo-toiminnan käynnistämisestä sekä Ohjaamo-toimintaa yleisesti ohjaavien valtakunnallisten tavoitteiden kanssa.  

Timo  Haapaniemi, Hans Hedberg ja Saara Huhmarniemi kannattivat molempia muutosehdotuksia, ja ne hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pekka M. Sinisalo jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kari Hujanen toimi pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän ajan. 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: 

- Ehkäisevä päihdetyö ja koko ikäluokan tavoittava päihdekasvatus on sisällytettävä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin ja mittareihin ja 

- Ohjaamo-toiminnalle asetetaan hyvinvointisuunnitelmassa selkeät ja aukikirjoitetut mittarit, jotka ovat linjassa kunnan päätöksen kanssa Ohjaamo-toiminnan käynnistämisestä sekä Ohjaamo-toimintaa yleisesti ohjaavien valtakunnallisten tavoitteiden kanssa.

Esteellisyys

Pekka Sinisalo

Valmistelija

Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Uppgörandet av Kyrkslätts plan för barns och ungas välfärd baserar sig på 12 § i barnskyddslagen (417/2007) som trädde i kraft 1.1.2008 och som ålägger kommunerna att uppgöra en plan för att främja barns och ungas välfärd samt ordna barnskyddet.

Kommunens barnskydd omfattar basservice, förebyggande barnskydd samt barn- och familjespecifikt barnskydd. Till basservicen hör bildnings- och fritidstjänster och social- och hälsovårdstjänster. Basservice som ordnas av kommunen är t.ex. familjetjänster (verksamhet enligt socialvårdslagen), rådgivningstjänster, småbarnspedagogiska och utbildningstjänster, idrotts- och ungdomstjänster, vuxensocialarbetstjänster och mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Förebyggande barnskydd är ytterligare stöd som erbjuds barn och unga inom ramen för ovannämnda basservice. Barn- och familjespecifikt barnskydd innefattar tjänster inom öppen vård samt vård utom hemmet och eftervård.

Planen för barns och ungas välfärd är Kyrkslätts kommuns gemensamma program för barnskyddets allmänna mål, värden som styr verksamheten, de viktigaste tyngdpunkterna samt önskad utvecklingsriktning. I planen för barns och ungas välfärd ingår olika sektorers åtgärdsprogram för de följande fyra åren.

Uppdateringen av planen för barns och ungas välfärd inleddes i september 2018. Följande personer hörde till arbetsgruppen som tillsattes av kommundirektören:

Ledande skolpsykolog Johanna Lindeman

Skolpsykolog Helena Blomqvist

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma

Chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich

Utbildningsdirektör Leila Kurki

Specialdagvårdskoordinator Marjatta Reiman

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja

Utvecklingsplanerare för Lape-projektet Petra Korkiakoski, arbetsgruppens sekreterare

Chef för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, arbetsgruppens ordförande

Avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen, barnrådgivning och skolhälsovård

Ledande socialarbetare Veronica Lundqvist, familjetjänster

Chef för mentalvårdstjänster Peter Grönroos

Ledande socialarbetare Pia Sandström-Hentilä, vuxensocialarbete

Ledande socialarbetare Birgitta Nordman, barnskydd

Överläkare för öppenvården Johanna Rauste

Ansvarig fysioterapeut Katja Kuula

Arbetsgruppen sammanträdde två gånger. Då planen för barns och ungas välfärd gjordes upp användes Kyrkslätts kommunstrategi, Kyrkslätts kommuns program för välmående, information som Lape-projektet producerat samt olika lagstadgade handlingar som alla nämns i programmet.

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att för sin del godkänna planen för barns och ungas välfärd för åren 2019-2022 enligt den bifogade bilagan och förslå att den föreläggs kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för godkännande.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Perustelut

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 12.2.2019:

§ 8 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022 hyväksyminen

Valmistelija

Mikael Flemmich
mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Liitteet

1 SFUS_​12.2.2019_​Bilaga_​Planen för barns och ungas välfärd 2019-​2022.pdf

Kuvaus

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu lastensuojelulain 12 §:ään (417/2007), joka astui voimaan 1.1.2008 ja joka velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi.

Kunnan lastensuojeluun kuuluvat peruspalvelut, ehkäisevän lastensuojelun sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun. Peruspalveluihin kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan järjestämiä peruspalveluita ovat esim. perhepalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen toiminta), neuvolapalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja sivistyspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, aikuissosiaalityöpalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ehkäisevä lastensuojelu on lisätuki, jota tarjotaan lapsille ja nuorille edellä mainittujen peruspalvelujen puitteissa. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun kuuluvat avohoitopalvelut sekä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Kirkkonummen kunnan yhteinen ohjelma lastensuojelun yleisten tavoitteiden, toimintaa ohjaavien arvojen, tärkeimpien painopisteiden sekä toivotun kehityssuunnan saavuttamiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyy eri toimialojen toimenpideohjelmia neljälle seuraavalle vuodelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen alkoi syyskuussa 2019. Seuraavat henkilöt kuuluivat kunnanjohtajan perustamaan työryhmään:

Johtava koulupsykologi Johanna Lindeman

Koulupsykologi Helena Blomqvist

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma

päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö (ruotsinkielinen yksikkö) Mikael Flemmich

Opetustoimen johtaja Leila Kurki

Erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman

Nuorisojohtaja Seppo Savikuja

Lape-hankkeen kehittämissuunnittelija Petra Korkiakoski, työryhmän sihteeri

Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, työryhmän puheenjohtaja

Osastonhoitaja Anna-Lotta Aaltonen, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

Johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist, perhepalvelut

Mielenterveyspalveluiden johtaja Peter Grönroos

Johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, aikuissosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, lastensuojelu

Avohoidon ylilääkäri Johanna Rauste

Vastaava fysioterapeutti Katja Kuula

Työryhmä kokoontui kahdesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa käytettiin Kirkkonummen kuntastrategiaa, Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa, Lape-hankkeen tuottamaa tietoa sekä kaikkia ohjelmassa mainittuja eri lakisääteisiä asiakirjoja.

 

Ehdotus

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää osaltaan hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022 liitteen mukaisesti ja ehdottaa, että se viedään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanvaltuusto 8.4.2019:

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2022.

 

Käsittely:

Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa ja vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.

Varavaltuutettu Eja Björkqvist poistui kokouksesta tämän pykälän aikana.

Keskustelun aikana valtuutettu Reetta Hyvärinen teki seuraavan palautusehdotuksen: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisellä päätöksellä, että hyvinvointisuunnitelmaan sisällytetään koko ikäluokan kattava päihdekasvatus. Suunnitelmassa ei päihdekasvatusta kuitenkaan ole mainittu, sen sijaan mainitaan päihdekyselytunnit, mikä ei ole sama asia kuin päihdekasvatus. Palautusesitys: Suunnitelmaan lisätään päihdekasvatus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Valtuutetut Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Krista Petäjäjärvi ja Maarit Orko kannattivat Hyvärisen palautusehdotusta.

Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt palautusehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että palautusehdotuksesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reetta Hyvärisen palautusehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Reetta Hyvärisen palautusehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

22 JAA -ääntä, 27 EI -ääntä ja 2 poissa

Reetta Hyvärisen palautusehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 22 kpl 45%

    Ulla Seppälä, Raija Vahasalo, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Susan Honka, Antti Salonen, Anni-Mari Syväniemi, Erkki Majanen, Kim Åström, Ville Salminen, Veikko Vanhamäki, Sanna Andersen, Pekka Sinisalo, Timo Haapaniemi, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Hanna Haikonen, Leena Virkki, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Eero Lankia, Jerri Kämpe-Hellenius

  • Ei 27 kpl 55%

    Sanni Jäppinen, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Ari Harinen, Anna Kylmänen, Johanna Fleming, Miika Engström, Tero Suominen, Pirkko Lehtinen, Maj-Britt Hellström, Outi Saloranta-Eriksson, Elina Utriainen, Tony Björk, Kim Männikko, Irja Bergholm, Noora Piili, Pekka Oksanen, Reetta Hyvärinen, Maarit Orko, Patrik Lundell, Hans Hedberg, Ulf Kjerin, Minna Hakapää, Linda Basilier, Krista Petäjäjärvi, Jukka Tammi, Antti Kilappa


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.