Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulf Kjerin ja Markus Myllyniemi. 

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.