Kunnanvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion hyväksyminen

KIRDno-2017-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liite:

- Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:
1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.
2.
että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.
3.
esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

 

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hankkeen suunnittelua on jatkettu, kuten palvelutuotannon jaosto päätti 17.4.2018 § 32. Kunnanhallitus käsitteli hyvinvointikeskushankkeen tilannekatsausta 11.6.2018 § 210. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen hyvinvointikeskushankkeen tilanteen ja että palvelutuotannon jaosto valmistelee tarpeelliset esitykset, joita mahdollisesti tarvitaan hankkeen toteuttamisen jatkamiseksi. Jatkosuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa.

Pääministeri Juha Sipilä antoi keskiviikkona 27.6.2018 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun siirtymisestä vuodella. Uudistuksen aiemmin annettu valmistelu- ja käsittelyaikataulu on osoittautunut liian kireäksi. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin myös palvelujen järjestäminen siirtyy niiden vastuulle. Valinnanvapauden aikataulu siirtyy myös vastaavasti vuodella eteenpäin. Hallituksen tavoitteena on sote- ja maakuntauudistusta koskevien lakiesitysten käsittely sellaisella aikataululla, että maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019.

Liitteet:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

2.
esittää hyvinvointikeskuksen kustannusarvion kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
 

Käsittely

Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan 1 ja 2:

Kohta 1: L2 suunnitelmat jätetään pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa.

Kohta 2: esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.

Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.

Perusteluna merkittävästi muuttunut kustannusarvio valtuuston aiempaan päätökseen nähden sekä kasvaneet kunnan investointipaineet.

Puheenjohtaja Pekka Rehn ja jäsenet Kim Åström ja Piia Aallonharja kannattivat Noora Piilin ehdotusta.

 

Lisäksi keskustelun aikana jäsen Kim Åström esitti seuraavan evästyksen:
Selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

Noora Piili, Piia Aallonharja, Elina Utriainen ja Pekka Rehn kannattivat Kim Åströmin evästystä.
 

Äänestykset

Äänestys 1:

Puheenjohtaja totesi, että Noora Piilin muutosehdotusta ei kannatettu yksimielisesti ja, että asiasta tulee äänestää.
Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Noora Piilin muutosehdotusta, äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja, että äänet jakautuivat seuraavasti: 1 JAA-ääni (Kämpe-Hellenius) ja 6 EI-ääntä (Rehn, Piili, Utriainen, Åström, Aallonharja ja Oksanen). Puheenjohtaja totesi, että Noora Piilin muutosehdotus voitti.

Äänestys 2:

Puheenjohtaja totesi, että Kim Åströmin evästystä ei kannatettu yksimielisesti ja, että asiasta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kim Åströmin evästystä, äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja, että äänet jakautuivat seuraavasti: 2 kpl JAA-ääniä (Kämpe-Hellenius ja Oksanen) ja 5 kpl EI-ääntä (Rehn, Piili, Utriainen, Åström ja Aallonharja). Puheenjohtaja totesi, että Kim Åströmin evästysehdotus voitti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
jättää L2 suunnitelmat pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa.

2.
esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.

Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.

3.
esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

_____

Todettiin, että perusturvajohtaja Jaana Koskela poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 18.27.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2015 § 116. Hyvinvointikeskuksen suunnittelijatiimi kilpailutettiin vuoden 2017 keväällä ja suunnittelijatiimin valinta tehtiin palvelutuotannon lautakunnassa 27.4.2017 § 52.


Suunnitelu eteni L2-tason suunnitelmiksi kevään 2018 aikana. Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen hankeohjeen mukaisesti palvelutuotannon jaosto hyväksyy L2 - tason suunnitelmat. Samalla tarkastetaan ajantaisen kustannusarvio, ja mikäli kustannusarvio ylittää valtuuston hankesuunnitelman yhteydessä hyväksymän määrärahan, ylitys tuodaan valtuuston käsittelyyn. Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion on laatinut FMC laskentapalvelut Oy, päivitetty laskelma on tämän päätöksen oheismateriaalina. Kokonaishinnaksi hankkeelle kustannusarvion perusteella arvioidaan olevan 43 000 000 euroa. Edellinen kustannusarvio hyvinvointikeskuksen hankkeessa (27 329 000 euroa) on tehty vuonna 2015 hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä.

Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion käsittelyn taustatiedoksi on laadittu yhteenveto vanhan sosiaali- ja terveyskeskusrakennuksen kuntotutkimuksista sekä päivitetty vaihtoehtotarkastelu kustannusarvioineen  (hyvinvointikeskushankkeen toteuttaminen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti verrattuna vanhan sosiaali- ja terveyskeskuksen perusparannuksen ja laajennuksen toteuttamiseen).

Oheismateriaalit:
- hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys (Liite ktltk 23.8.2018)
- päivitetty vaihtoehtotarkastelu hyvinvointikeskushankkeesta liiteineen (sisältää vanhasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta laadittujen kuntotutkimusten yhteenvedon)
- hankesuunnitelma (Kv 16.11.2015 § 116)

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää:

1.

esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa.

 

Käsittely, Kunnanvaltuusto 8.10.2018:

Konsultti, arkkitehti Annika Pokela ja toimitilapäällikkö Jarno Köykkä olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.

 

Keskustelun aikana jätettiin seuraavat muutos- ja lisäysehdotukset:
 

Valtuutettu, puheenjohtaja Anders Adlercreutzin lisäysehdotus:

Jatkovalmistelussa hankkeen laajuus ja toiminta käydään läpi Uudenmaan maakuntavalmistelun johdon kanssa tavoitteena karsia hankkeen laajuutta ja kustannuksia ja varmistaa, että keskuksen toiminta vastaa Uudenmaan maakunnan, tulevan hoidon kehityksen ja digitalisaation asettamia vaatimuksia. Hankkeen toteuttamisen vaiheistamista tulee arvioida mikäli se on em. tavoitteet huomioiden tarpeellista. Laajuus ja kustannuskarsinnan tulos tuodaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotukset:

 1. Nykyisen Jokiniityn alueen hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan niin, että hankkeessa tarkastellaan mitoitukset ensi tilassa todellisen väestökehityksen ja asiakasvirtojen suhteen. Tavoite on alentaa hankkeen kustannuksia ja tehdä suunnitelmat nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä Uudenmaan sote- ja hankevalmistelijoiden kanssa. Hankevalmistelijat on tarvittaessa kutsuttava informoimaan kunnanvaltuustoa.
   
 2. Kehottaa kunnanhallitusta selvittämään pikaisesti hyvinvointikeskuksen muut mahdolliset toteuttamisvaihtoehdot ja - aikataulut ydinkeskustan alueelle tai nykyiselle pääterveysasemantontille uudisrakennuksena mahdollisesti yhteistyössä jonkin rakennushankkeiden toimijatahojen kanssa. Vaihtoehdot on tuotava kunnanvaltuuston arvioitavaksi ja päätettäväksi niiden valmistuttua.
   
 3. Kunnanvaltuusto antaa palvelutuotannon jaostolle tehtäväksi varmistaa terveyskeskuksen nykyisten tilojen toimivuuden, terveellisyyden sekä turvallisuuden henkilökunnalle ja asiakkaille siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus on käyttöönotettu. Ratkaisujen määrärahaehdotukset on tuotava viipymättä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankian muutosesitys:

Riskien minimoimiseksi ja laajojen - mahdollisten maakunnallisten - sote-palvelujen turvaamiseksi kunnan alueella tulevaisuudessakin, esitän hyvinvointikeskuksen rahoitusmallin muuttamista siten, että hyvinvointikeskus toteutetaan kunnan oman taseen kautta.

 

 

 

Valtuutettu Kim Åströmin muutosesitys:

Päivitetty tai tarkasteltu toteutuksen laajuus, toteutussuunnitelma ja kustannusarvio tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutetut Anders Adlercreutz, Erkki Majanen, Marjut Frantsi-Lankia ja Kim Åström ovat tehneet muutosehdotuksia joita on kannatettu.

Ainoastaan valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotus 3 hyväksyttiin yksimielisesti, muita ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi että muutosehdotuksista on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että muutosehdotuksista äänestetään seuraavasti:

 

Erkki Majasen 1. muutosehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että Erkki Majasen 1. muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Erkki Majasen 1. muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Erkki Majasen 1. muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 28 JAA –ääntä ja 23 EI –ääntä.

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Valtuutettu, puheenjohtaja Anders Adlercreutzin lisäysehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 48 EI –ääntä (Aallonharja, Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Granström, Haapaniemi, Haikonen, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kara, Kaurila, Kilappa, Kjerin, Kylmänen, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Majanen, Myllyniemi, Oksanen, Orko, Piili, Purra, Salonen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo, Suominen, Tammi, Utriainen, Vahasalo, Vanhamäki, Wehka-aho, Åström, Pelin, Kämpe-Hellenius, Hellström, Andersén ja Liimatainen) ja 3 tyhjää ääntä (Kettunen, Seppälä ja Syväniemi).

Adlercreutzin lisäysehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

Erkki Majasen 2. muutosehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että Erkki Majasen 2. muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Erkki Majasen 2. muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Erkki Majasen 2. muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 38 JAA –ääntä (Aallonharja, Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Granström, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kilappa, Kjerin, Kylmänen, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Myllyniemi, Oksanen, Orko, Salonen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo, Suominen, Tammi, Vahasalo, Vanhamäki, Wehka-aho, Pelin, Kämpe-Hellenius, Hellström ja Andersén) ja 13 EI -ääntä (Haapaniemi, Haikonen, Kara, Kaurila, Kettunen, Majanen, Piili, Purra, Seppälä, Syväniemi, Utriainen, Åström ja Liimatainen).

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Erkki Majasen 3. muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Kim Åströmin muutosesitys:

Puheenjohtaja ehdotti, että Kim Åströmin muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Kim Åströmin muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kim Åströmin  muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA –ääntä (Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kilappa, Kjerin, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Myllyniemi, Oksanen, Salonen, Sinisalo, Suominen, Tammi, Vanhamäki, Wehka-aho, Pelin, Kämpe-Hellenius ja Hellström) ja 22 EI -ääntä (Aallonharja, Granström, Haapaniemi, Haikonen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Kara, Kaurila, Kettunen, Kylmänen, Majanen, Orko, Piili, Purra, Saloranta-Eriksson, Seppälä, Syväniemi, Utriainen, Vahasalo, Åström, Andersén ja Liimatainen).

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia veti muutosesityksensä pois.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa

2

että, jatkovalmistelussa hankkeen laajuus ja toiminta käydään läpi Uudenmaan maakuntavalmistelun johdon kanssa tavoitteena karsia hankkeen laajuutta ja kustannuksia ja varmistaa, että keskuksen toiminta vastaa Uudenmaan maakunnan, tulevan hoidon kehityksen ja digitalisaation asettamia vaatimuksia. Hankkeen toteuttamisen vaiheistamista tulee arvioida mikäli se on em. tavoitteet huomioiden tarpeellista. Laajuus ja kustannuskarsinnan tulos tuodaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi

3

antaa palvelutuotannon jaostolle tehtäväksi varmistaa terveyskeskuksen nykyisten tilojen toimivuuden, terveellisyyden sekä turvallisuuden henkilökunnalle ja asiakkaille siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus on käyttöönotettu. Ratkaisujen määrärahaehdotukset on tuotava viipymättä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Eriävät mielipiteet:

Valtuutetut Anni-Mari Syväniemi, Mikko Kara, Kati Kettunen, Kim Åström ja Ulla Seppälä sekä varavaltuutettu Jukka Liimatainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen:

"Perustelut: 
Hyvinvointikeskus on Kirkkonummelle tärkeä hanke, joka tulee toteuttaa.
Nyt valtuustolle esitetty talousarvio on kuitenkin kasvanut alkuperäisestä lähes
kaksinkertaiseksi (27,3 me - 43 me/lisäksi tulee alv 24%) ja on suunniteltuun verrattuna aivan liian suuri taloudellinen riski kunnalle. Ehdotettu suunnitelma on ylimitoitettu suhteessa tulevaan tarpeeseen, etenkin kun maakunta- ja sote-lainsäädännöistä ja tulevista käytänteistä ei ole vielä faktaa. Valtuuston on hyvä ymmärtää investointien laajuus ja vaikutukset kunnan tulevaan talouteen. 

Esitetyillä kustannuksilla hanketta ei voi hyväksyä."

 

Varavaltuutettu Jukka Liimatainen jätti kokouksen jälkeen lisäksi vielä seuraavan perustelun eriävään mielipiteeseen:

”Totean, että hyvinvointikeskuksen sijoittaminen vastoin maakunnan johtavien valmistelijoiden suosituksia paikalle, jossa tilojen kilpailukyky olennaisesti vaarantuu, kasvattaen merkittävästi hankkeeseen liittyviä, jo ennestään suuria taloudellisia riskejä.  

Sote-tiloista tiedetään muodostuvan ylitarjontaa. Sijainnin merkitys korostuu. HVK ei voi kilpailla hinnalla ja häviää sijainninkin puolesta. Näin riippumattakin siitä milloin ja missä muodossa valinnanvapaus toteutuu. Ympärille tuleva asutus ei tilannetta muuta. Liikkuminen ja julkinen liikenne painottuu raideyhteyksiin ja HVK on kaavailtujen käyttäjien ja henkilökunnan enemmistölle selvästi heikommin saavutettavissa kuin sijainti kunnan ydinkeskustassa. Sijainti ei myöskään edesauta täydentävien asiakasvirtojen saamista kunnan ulkopuolelta. Epävarmuuden vallitessa olisi pitänyt valita sellainen etenemismalli, jossa riskit minimoituvat. Nyt sen sijaan riskitasoa tietoisesti nostettiin kunnan taloudellisen tilanteen kannalta kestämättömälle tasolle. Korvaavien tilojen saamisen kiireellisyys olisi voitu ratkaista väistötilaratkaisuilla."

Äänestystulokset

 • Jaa 28 kpl 55%

  Tony Björk, Antti Salonen, Pekka Sinisalo, Maj-Britt Hellström, Fredrik Pelin, Raija Vahasalo, Patrik Lundell, Bodil Lindholm, Rita Holopainen, Anna Aintila, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Markus Myllyniemi, Linda Basilier, Pirkko Lehtinen, Marjut Frantsi-Lankia, Carl-Johan Kajanti, Veikko Vanhamäki, Jukka Tammi, Irja Bergholm, Tero Suominen, Ari Harinen, Ulf Kjerin, Anders Adlercreutz, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Antti Kilappa, Minna Hakapää

 • Ei 23 kpl 45%

  Elina Utriainen, Timo Haapaniemi, Mikko Kara, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Anneli Granström, Matti Kaurila, Outi Saloranta-Eriksson, Sanna Andersen, Ulla Seppälä, Maarit Orko, Kati Kettunen, Emmi Wehka-Aho, Noora Piili, Kim Åström, Hanna Haikonen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Erkki Majanen, Anni-Mari Syväniemi, Piia Aallonharja, Jukka Liimatainen, Riikka Purra

 • Ei 17 kpl 94%

  Outi Saloranta-Eriksson, Raija Vahasalo, Patrik Lundell, Minna Hakapää, Johanna Fleming, Pekka Oksanen, Maj-Britt Hellström, Rita Holopainen, Jukka Tammi, Maarit Orko, Sanna Andersen, Matti Kaurila, Veikko Vanhamäki, Elina Utriainen, Bodil Lindholm, Ulf Kjerin, Jukka Liimatainen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Ulla Seppälä


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.